Logo Fotoacademie
ENGOnline studeren?
Direct inschrijven

1. Vanaf wanneer gaat het onderwijs hervat worden?

Vanaf dinsdag 2 juni 2020 zullen de onderwijsactiviteiten van de Opleiding tot Fotograaf en de opleiding Conceptueel Beeld hervat worden. In voorbereiding naar 2 juni 2020 zal het Team Fotoacademie je inlichten wat dit voor jou als student, docent en/of mentor betekent.

2. Waarom kon het onderwijs niet eerder doorgang vinden?

De veiligheid en gezondheid van studenten en collega’s is te allen tijde het belangrijkste. Zoals het onderwijs op dat moment werd uitgevoerd konden wij dit, en dan met name voor ons praktijkonderwijs, niet waarborgen.

Daarnaast biedt de Fotoacademie onderwijs waarbij twee uitgangspunten leidend zijn voor de kwaliteit van onze lesprogramma’s: (1) dat de samenwerking tussen docent en student de spil is en blijft voor de studievoortgang en (2) het geven van online studiolessen en/of video-opnamen het werken in de studio niet vervangt (hoogstens ter ondersteuning dient). In de periode april-mei hebben we dan ook de tijd genomen om een plan op te stellen waarmee we het onderwijs weer kunnen hervatten tot en met het nieuwe opleidingsjaar.

3. Vanaf wanneer kan ik het gebouw weer betreden?

Het gebouw van de Fotoacademie blijft gesloten t/m 1 juni 2020. Vanaf 2 juni 2020 kun je de Fotoacademie enkel betreden indien je volgens het lesrooster een les geeft of volgt of een reservering in de studio of digitale werkplaats hebt gemaakt.

4. Hoe ziet het aangepaste lesrooster er globaal uit?

Het lesrooster is zo veel als mogelijk gemaakt op basis van 6 studenten per groep (soms gecombineerd met andere groepen). Op deze manier zorgen we voor het naleven van 1,5 meter afstand tot elkaar op locatie.

Het aangepaste lesrooster per groep voor de periode 2 juni tot 1 oktober 2020 houdt de reisbewegingen van en naar en in de Fotoacademie zo laag als mogelijk is.

Dit betekent dat:

  • het overgrote deel van de lessen online doorgang zal vinden;
  • enkel het praktijkonderwijs (in dit geval de studiolessen) niet anders dan op locatie zal plaatsvinden en is ingeroosterd vanaf 1 juli 2020;
  • we lessen zullen clusteren. Hierdoor werken studenten bijvoorbeeld een volle dag online (begeleidende les van de docent) of op locatie (praktijkonderwijs);
  • de klassieke roosterindeling van een deel begeleiding en een deel praktijk, vaste lesdagen, lestijden en vaste lesfrequentie van lessen worden losgelaten;
  • er rekening is gehouden met een onderwijsvrije periode en het goed laten aansluiten op een volgend opleidingsjaar.

5. Hoe gaat de Fotoacademie om met de veiligheid op locatie?

Iedereen die het pand betreedt zal mede zorgdragen voor het navolgen van hygiënevoorschriften en afstand (de mentor op locatie zal extra zorgdragen voor hygiëne en onderlinge afstand bewaren). In elke ruimte waar onderwijs wordt gegeven en bij de entree zal deze boodschap zichtbaar zijn.

Tevens wordt voor 2 juni 2020 een instructie voor het onderwijzend team en studenten verstuurd om het gebruik van het pand veilig te laten verlopen.

6. Wat heb ik nodig om de lessen online te kunnen geven/volgen?

Gedurende de periode 2 juni tot 1 oktober 2020 blijft KLIK het online studieportaal voor het onderwijzend team en studenten. Voor deze periode is er het aangepast lesrooster dat apart wordt toegestuurd.

Voor het uitvoeren van de online lessen en/of mentorbegeleiding zal het onderwijzend team gebruikmaken:

  • van zijn of haar @fotoacademie.nl emailadres voor de communicatie van en naar studenten;
  • van Microsoft Teams, voor de uitvoering van de online les via videobellen met de groep of een individuele student en het delen van een scherm of up-/downloaden van een bestand.

Studenten en het onderwijzend team hoeven enkel de desktopapplicatie Teams te installeren, een stabiele internetconnectie is noodzakelijk.

Tevens wordt voor 2 juni 2020 een instructie voor het onderwijzend team en studenten verstuurd om het gebruik van Microsoft Teams goed te laten verlopen.

7. Kan ik gebruikmaken van mentoren?

Ja, vanaf 2 juni 2020 zal er een aangepast mentorenrooster beschikbaar zijn in Studieportal KLIK, waarbij één mentor online ondersteuning biedt en de mentorlijn beantwoordt en één mentor op locatie werkt. De mentor op locatie is niet beschikbaar voor het bespreken van werk maar zal enkel begeleiding bieden in de studio's en zal ook zorgdragen voor het naleven van de hygiëne maatregelen (t.a.v. gebruikte apparatuur in de studio's) en het naleven van 1,5 meter afstand tot elkaar.

8. Kan ik gebruikmaken van studio’s, de digitale ruimte, uitleenapparatuur?

In praktijkonderwijs roosteren we per groep ‘werktijd in de studio’ standaard in. Hierdoor bieden we onderwijs meer vastomlijnd aan.

Vanaf 2 juni 2020 kunnen dan ook beperkt studioruimtes (maximaal 5 per dagdeel) en digitale werkplaatsen (maximaal 2 per dagdeel) gereserveerd worden, de uitleen van apparatuur is echter nog niet mogelijk, ook niet voor studenten die in de mentorbegeleiding zitten.

Een reservering plaatsen gaat via Studieportal KLIK en kan vanaf 2 juni 2020.

9. Wanneer zijn de beoordelingen?

Per 2 juni 2020 kun je het beoordelingsrooster vinden in Studieportal KLIK.

Het uitgangspunt ten aanzien van de beoordelingen: studenten zijn op de locatie aanwezig en ontvangen binnen een tijdslot hun beoordeling van twee beoordelaars via een 1-op-1 gesprek op 1,5 meter afstand van elkaar.

10. Bij wie kan ik terecht met een specifieke vraag over het opleidingsprogramma?

Neem contact op met Ruud de Jong: ruud@fotoacademie.nl

11. Bij wie kan ik terecht met een specifieke vraag over de planning van mijn opdrachten?

Neem contact op met Fleur Koning: fleurkoning@fotoacademie.nl

12. Bij wie kan ik terecht als er persoonlijke omstandigheden spelen die mijn studie beïnvloeden?

Neem contact op met Iris Bruning: irisbruning@fotoacademie.nl

13. Bij wie kan ik terecht met een specifieke vraag over betalingen of een factuur?

Neem contact op met Margreet Zippro: margreetzippro@fotoacademie.nl

14. Op welke manier word ik geïnformeerd over nieuwe ontwikkelingen?

Namens het Team Fotoacademie houden we je op de hoogte over nieuwe ontwikkelingen. Het is daarom belangrijk dat jouw e-mailadres in studieportal KLIK het juiste e-mailadres is zodat je geen belangrijke informatie mist. We vragen je dit te controleren en aan te passen indien nodig.

Soms wil het nog wel eens voorkomen dat mail in de spam box beland. Tip! Zorg ervoor dat je de contactpersonen van het Team Fotoacademie toegevoegd hebt aan jouw contacten zodat deze mailings in je inbox terecht komen.

15. Mijn vraag staat er niet tussen. Met wie kan ik contact opnemen?

Schroom niet om contact te zoeken. We helpen je graag! Mocht je vragen hebben dan kun je contact opnemen met Aart Pohl: aart@fotoacademie.nl.

Tot slot

Laten we er met elkaar voor zorgen dat we het hervatten van onderwijs zo goed en veilig mogelijk laten verlopen. We wensen je veel plezier en succes toe!