Logo Fotoacademie
ENGOnline studeren?
Direct inschrijven

1. Welke maatregelen zijn er nu van kracht?

Vanaf maandag 6 april 2020 liggen tijdelijk alle vormen van (online) onderwijs en bijbehorende activiteiten stil ten aanzien van de Opleiding tot Fotograaf en de opleiding Conceptueel Beeld.

Het gebouw van de Fotoacademie blijft gesloten tot 1 juni 2020 waardoor er dus tot die tijd geen klassikaal onderwijs gegeven kan worden. Indien er vanuit de overheid richtlijnen komen om het onderwijs eerder te starten dan 1 juni 2020, dan zullen wij die volgen.

2. Waarom is de Opleiding tot Fotograaf en de opleiding Conceptueel Beeld stilgelegd?

Vanaf de sluiting van het gebouw en het deels voortzetten van de lessen online, hebben we ons steeds de vraag gesteld hoe we het opleidingsprogramma, van in dit geval beide opleidingen, kunnen blijven bieden waar je voor hebt gekozen. Het onderwijs heeft naast een inhoudelijke, immers ook een sterk praktijkgerichte component - en door de verlenging van de maatregelen tot 28 april 2020 vanuit de overheid komen beide steeds meer onder druk te staan.

De verlenging van de maatregelen vanuit de overheid is een feit waar we mee moeten werken. Dit heeft tot gevolg dat we nu niet voldoende kunnen waarmaken dat je onderwijs volgt zoals wij dit voor ogen hebben, ook niet in een online omgeving.

3. Waarom gelden de maatregelen tot 1 juni 2020 en niet zoals de overheid tot 28 april 2020?

Omdat we verwachten dat de maatregelen stapsgewijs opgeheven worden, hebben we besloten het onderwijs in principe stil te leggen tot 1 juni 2020. Hierbij is rekening gehouden met het langer gelden van een samenscholingsverbod en het verbod op evenementen waarbij meer dan 100 personen samen komen, in combinatie met houden van 1,5 meter afstand tot elkaar. Indien er vanuit de overheid richtlijnen komen om het onderwijs eerder te starten dan 1 juni 2020, dan zullen wij die volgen.

4. Kan ik wel gebruikmaken van studio’s, de digitale ruimte, uitleenapparatuur of mentoren?

Het gebouw van de Fotoacademie blijft gesloten tot 1 juni 2020. Dat betekent dat de volgende activiteiten en diensten ook tot 1 juni 2020 opgeschort zijn: workshops, trajecten van mentorbegeleiding, mentorenrooster (inclusief de individuele begeleiding audiovisueel en Photoshop), mentorenlijn evenals het gebruik van uitleenapparatuur, de digitale ruimte en studio’s.

5. Hoe kan ik tot 1 juni 2020 toch bezig blijven met fotografie?

We realiseren ons dat een ontwikkelproces geen knop is die eenvoudigweg weer aangezet kan worden per 1 juni 2020. Om die reden start jouw hoofddocent online contactmomenten op met de groep. De hoofddocent neemt dus contact met je op.

Deze contacturen zijn geen (inhaal- of vervangende) lessen maar zorgen ervoor dat je niet helemaal stilvalt. De lesuren die nog niet gedraaid zijn, worden vanaf 1 juni 2020 ingehaald/opgenomen in het aangepaste lesrooster.

6. Vanaf wanneer kan de Opleiding tot Fotograaf en de opleiding Conceptueel Beeld weer hervat worden?

Er vanuit gaande dat we na 1 juni 2020 het onderwijs weer kunnen hervatten zoals je van ons gewend bent ontvang je voor die tijd een aangepast lesrooster zodat we met elkaar dit semester kunnen afmaken, inclusief de beoordelingsperiode.

7. Wat houdt het aangepaste lesrooster vanaf 1 juni 2020 precies in?

Er vanuit gaande dat we na 1 juni 2020 het onderwijs weer kunnen hervatten zal er een aangepast lesrooster van kracht zijn vanaf 1 juni tot 1 oktober 2020, waarbij begeleidende lessen, inclusief praktijkonderwijs, deels plaatsvinden aan het begin en eind van de landelijke zomervakantie.

Wij zullen in het aangepaste lesrooster rekening houden met een onderwijsvrije periode en het goed laten aansluiten op een volgend opleidingsjaar.

8. Waarom gaat de Basisopleiding online wel door?

De Basisopleiding kan eigenlijk niet vergeleken worden met de Opleiding tot Fotograaf en de opleiding Conceptueel Beeld. Het is appels met peren vergelijken. Daarom moet ieder programma apart beoordeeld worden en dat gebeurt dan ook.

Vanaf de sluiting van het gebouw hebben we ons steeds de vraag gesteld hoe we ieder programma, zo ook het opleidingsprogramma van de Basisopleiding, hetzij online kunnen blijven aanbieden.

Ondanks dat de Basisopleiding net als de Opleiding tot Fotograaf en de opleiding Conceptueel Beeld naast een inhoudelijke ook een sterk praktijkgerichte component heeft kunnen we toch het overgrote deel van de lessen online hervatten dan wel starten. Enkele praktijklessen zullen alsnog na 1 juni 2020 aangeboden worden om het Basisopleiding certificaat in ontvangst te kunnen nemen.

9. Is het Team Fotoacademie bereikbaar?

Ja, het Team Fotoacademie is voor zover mogelijk online aan het werk en (het liefst per mail) bereikbaar. Uiteraard kun je ook telefonisch contact opnemen via: 020 530 92 60.

10. Bij wie kan ik terecht met een specifieke vraag over betalingen?

Neem contact op met Margreet Zippro: margreetzippro@fotoacademie.nl.

11. Op welke manier word ik geïnformeerd over nieuwe ontwikkelingen?

Namens het Team Fotoacademie houden we je per mail op de hoogte over nieuwe ontwikkelingen.

Het is daarom belangrijk dat jouw e-mailadres in studieportal KLIK het juiste e-mailadres is zodat je geen belangrijke informatie mist. We vragen je dit te controleren en aan te passen indien nodig.

Soms wil het nog wel eens voorkomen dat mail in de spam box beland. Tip! Zorg ervoor dat je de contactpersonen van het Team Fotoacademie toegevoegd hebt aan jouw contacten zodat deze mailings in je inbox terecht komen.

12. Mijn vraag staat er niet tussen. Met wie kan ik contact opnemen?

Schroom niet om contact te zoeken. We helpen je graag! Mocht je persoonlijke vragen hebben dan kun je contact opnemen met Aart Pohl: aart@fotoacademie.nl.

Tot slot

Laten we er met zijn allen voor zorgen dat we goed en gezond door deze lastige tijd heen komen. We wensen je veel succes en sterkte toe!