Logo Fotoacademie
ENGLogin studenten
Direct inschrijven

Minimale toelatingseisen

Indien je al in het bezit bent van het certificaat Basisopleiding of de Basisopleiding Uitbouw I en je wilt de Opleiding tot Fotograaf volgen, dan is er geen toelatingsprocedure van toepassing. Het certificaat Basisopleiding geeft namelijk aan dat je het juiste niveau bezit om te kunnen starten met de Opleiding tot Fotograaf.

 

Vooropleiding

Voor schoolverlaters geldt als minimale vooropleiding HAVO of MBO-4. De toelatingscommissie kan hiervan afwijken als zij van oordeel is dat de kandidaat voldoende kans maakt de opleiding tot een goed einde te brengen.

 

Minderjarig

Ben je minderjarig en wil je starten met de Opleiding tot Fotograaf, dan moeten ouder(s)/verzorger(s) een toestemmingsformulier tekenen. Neem in dit geval contact op met onze studentenadministratie.

Toelatingsprocedure

De toelatingsprocedure start met het maken van een afspraak voor een toelatingsgesprek. Tijdens het toelatingsgesprek worden talent en ervaring aan de hand van eerder gemaakte beelden beoordeeld. Ook zullen twee toelatingstoetsen afgenomen worden.

De toelating kan eventueel ook online worden afgenomen mits je niet woonachtig bent in de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland of Utrecht.

 

Kortweg komt de toelatingsprocedure neer op:

  • het laten beoordelen van talent en ervaring via eerder gemaakt fotowerk of films;
  • het met goed gevolg afronden van de twee toelatingstoetsen;
  • voldoende basiskennis van en ervaring met opnametechnieken met een digitale spiegelreflex- of systeemcamera;
  • voldoende kennis en ervaring op het gebied van digitale beeldverwerking in Lightroom en/of Photoshop;
  • goede beheersing van de Nederlandse taal.

 

Conclusie

Aansluitend op het (online) toelatingsgesprek krijg je te horen of je mag starten met de Opleiding tot Fotograaf. Blijkt het niveau onvoldoende te zijn dan is het noodzakelijk om eerst te starten met de Basisopleiding. Indien enkel de toelatingstoets niet voldoende is bestaat er ook nog een mogelijkheid om één van de applicatiecursussen opnametechniek of digitale beeldbewerking te volgen. De mogelijkheid om deel te nemen aan een applicatiecursus kan enkel door de toelatingscommissie worden bepaald.