Studiefase 1: Verkennen

De eerste studiefase heeft tot doel een stevige basis te leggen op technisch en inhoudelijk gebied. Hierbij word je ondersteund door praktijklessen en gerichte opdrachten.

Wat leer je:

 • opname- en printtechnieken;
 • audiovisuele en digitale technieken;
 • reportageflitstechniek;
 • studiotechniek;
 • compositie;
 • concept- en creativiteitsontwikkeling op het gebied van onder andere portret, landschap en reportage fotografie.

Studiefase 2: Ontwikkelen

In de tweede studiefase komen de technische camera, middenformaat camera en flitstechnieken in de studio en op locatie aan bod.

Wat leer je:

 • een eigen fotografische visie ontdekken en ontwikkelen;
 • verdieping audiovisuele technieken;
 • eigen accenten leggen op het gebied van onder andere sociale reportage, architectuur, portret, stilleven, mode en autonome fotografie, al dan niet geënsceneerd;
 • perfectionering van fotografische en digitale techniek;
 • conceptmatig en procesmatig werken.

​Aan het einde van de tweede studiefase maak je, in samenspraak met de Fotoacademie, de keuze voor het verdere verloop van je opleiding in de derde en vierde studiefase.

Studiefase 3: Specialiseren

In de derde studiefase specialiseer je je niet alleen in een richting binnen de fotografie (studio, landschap, mode, portret, documentair, illustratief), maar ook in wat voor soort fotograaf je bent: werk je vanuit eigen concept of werk je vanuit een concept namens de opdrachtgever?

A: autonoom beeldmaker

​Uitgangspunt: het ontwikkelen en uitvoeren van eigen ideeën en concepten binnen de autonome richting.

B: conceptueel initiërend beeldmaker

Uitgangspunt: het ontwikkelen van eigen ideeën en concepten aan de hand van gestelde opdrachten.

C: conceptueel uitvoerend beeldmaker

Uitgangspunt: het naar eigen inzicht uitvoeren van opdrachten binnen een gegeven concept. 

Wat leer je:

 • verdieping door workshops;
 • praktijk- en marktgerichte opdrachten die passen bij jouw specialisatie;
 • het samenstellen van een portfolio in de gekozen richting, welke een goede basis vormt voor het afstudeerportfolio en daarnaast als leidraad dient bij het vinden van een eventuele stage;
 • ondernemen: bijvoorbeeld vestiging en financiering van een eigen bedrijf, marketing, auteursrecht en agentschappen (deze bijeenkomsten vinden eventueel plaats in de vierde studiefase).

Studiefase 4: Afstuderen

In deze vierde studiefase bereid je je voor op het eindexamen. Welke richting je ook hebt gekozen, je studeert af op een portfolio en een eigen afstudeerproject, al dan niet gecombineerd in een totaalpresentatie. 

De begeleiding is in handen van de eindexamendocenten waarbij je de mogelijkheid hebt om specialisten als individuele coach te benaderen.

Als vanzelfsprekend wordt in deze vierde studiefase aandacht besteed aan het doorontwikkelen van je eigen handschrift en/of technische vaardigheden.

De eindexamengroep organiseert zelfstandig de eindexamenexpositie op een door henzelf gekozen locatie. In overleg met de eindexamenbegeleiders kan een student kiezen de eindexamenpresentatie als een installatie vorm te geven. De beoordeling vindt plaats door een onafhankelijke externe examencommissie die bestaat uit deskundigen uit het werkveld van de gekozen specialisatie(s) zoals galeriehouders, fotoredacteuren, artdirectors en fotografen.

Leg je het examen met goed gevolg af, dan ontvang je het felbegeerde Opleiding tot Fotograaf diploma, dat kan rekenen op een breed gedragen erkenning in de branche.