Terugkijkend op het afgelopen semester

Zoals de meeste studenten weten, neemt de Fotoacademie elk half jaar een tevredenheidsonderzoek af. Vanwege de uitbraak van Covid-19 is het afgelopen semester nogal anders verlopen, maar gelukkig hebben we van 39,3% studenten feedback gekregen - en kunnen we de resultaten als representatief beschouwen. De aangedragen punten hebben we waar mogelijk meegenomen in de voorbereiding op de nieuwe onderwijsperiode. Zo zijn inmiddels stappen gezet in het ‘meer Corona-proof maken’ van opdrachten en beoordelingen. Iedereen die heeft meegewerkt aan het onderzoek willen we dan ook hierbij bedanken!

1. De gemiddelde waardering namens studenten voor de lesvoorbereiding namens een hoofddocent.

2. De gemiddelde waardering namens studenten voor zijn of haar leeropbrengst.

3. De gemiddelde waardering namens studenten voor de (online) begeleiding namens mentoren.

4. De gemiddelde waardering namens studenten voor de extra contacturen met de hoofddocent.

Flitsoverzicht: globaal beeld februari - augustus 2020

Na het onderbreken van alle onderwijsactiviteiten in de periode maart - juni, is met het Onderwijzend Team uitgewisseld welke stappen nodig zijn om het programma te vervolgen en hoe we de bijbehorende beoordelingsperiode inrichten. Hierdoor zijn o.a. contacturen ingesteld waarmee een groep (hoewel in een lager tempo) aan het werk kan blijven ondanks het stilleggen van het onderwijs. Ook is een onderwijsvrije periode ingeroosterd zodat een mogelijkheid is ontstaan om op adem te komen.

Het onderzoek laat zien dat, hoewel de voorkeur voor onderwijs op de locatie de boventoon voert, men in het algemeen tevreden is over de voorbereiding van het online onderwijs door docenten. Ook de online bijdrage vanuit het mentorenteam en het werken binnen Microsoft Teams met bijvoorbeeld Miro hebben, ondanks de ongewone situatie, bijgedragen aan een verdere ontwikkeling binnen het programma.

Na het onderzoek: beoordelingsresultaten bevestigen

Ook de laatste beoordelingsronde toont een beeld dat studenten in het algemeen vooruitgang hebben geboekt binnen deze ongewone onderwijsperiode: een hele mooie prestatie waar zowel studenten als het Onderwijzend Team hard voor hebben gewerkt.

Begin 2021 ontvangen studenten een uitnodiging voor deelname aan een nieuw onderzoek.