Aan welk project heb je gewerkt tijdens het Expert Programma en zou je daar iets over willen vertellen?

 Tijdens het Expert Programma heb ik gewerkt aan het project: ‘Leen – Vandaag zal alles anders zijn’ (werktitel): een intiem verhaal van Leen, een aan drugs, alcohol en tabak verslaafde man die een besluit neemt om het roer om te gooien. Het verhaal van een man die vraagt om onderdak, een huis, een plek die hij zijn thuis kan noemen. Een letterlijke reis die start in een verrommelde uithoek buiten de ring van Amsterdam en verloopt via een rehabilitatiekliniek en instroomhuizen naar een eigen woning midden in de stad. Een weg die alleen maar afgelegd kon worden met een enorme dosis wilskracht en doorzettingsvermogen. Het toont ons in tekst, beeld en geluid, maar laat ons bovenal voelen wat het voor Leen betekent om als dakloze mens met verslavingsproblematiek anno 2019 het roer om te gooien, autonoom te zijn en je eigen leven te bepalen. Het verhaal van Leen is tevens een middel om ons te laten nadenken over anders zijn en dit op waarde weten te schatten, maar doet ook een beroep op ons. Een paria die vraagt om een plekje in de maatschappij waar hij zich veilig kan voelen en betekenisvolle verbindingen kan aangaan, zodat hij zichzelf niet weer verliest, ditmaal in eenzaamheid en sociaal isolement.

 

Wat was jouw motivatie om je aan te melden? Wat waren jouw doelstellingen, waar wilde je aan werken?

Eind 2018 ben ik van de Fotoacademie afgekomen met een rugzak vol bagage. Fotografisch en als verhalenmaker heb ik in vier jaar ontzettend veel geleerd. Ik wist echter ook dat ik de ‘taal’ van de fotograaf als ondernemer nog niet sprak. Ik wilde weten hoe ik mijn projecten onder de aandacht van het publiek kon brengen. Het Expert Programma van Evelien Kunst sloot precies aan bij mijn behoefte deze ‘taal’ te ontdekken en onder de knie te krijgen. Bovendien had ik het nodig om na het afstuderen op regelmatige basis met enthousiaste fotografen en een inspirerende docent te blijven werken aan mijn vaardigheden om mezelf te behoeden voor een zwart gat.

 

Kun je aangeven waar je tot nu toe het meest aan hebt gehad en welke stappen je hebt gezet/wat je hebt bereikt tijdens en na het Expert Programma?

De structuur van het canvas van het Expert Programma van Evelien heeft ervoor gezorgd dat ik ruimer ben gaan kijken naar wegen om het verhaal onder de aandacht te brengen. Ik zie veel meer mogelijkheden. Door de verschillende stappen te doordenken, te schrijven en te herschrijven, ontstond er een helder beeld wat ook een positieve invloed op mijn zelfvertrouwen had. Ik voelde me zelfverzekerd tijdens het interview voor Villamedia Magazine en ik heb een succesvolle pitch gedaan bij een van onze musea.

 

Hoe belangrijk is een groepsproces voor jou en vind je dat terug bij dit programma?

Ik vind het heerlijk om te leren in een groep. De diversiteit aan projecten en fotografen zorgde voor een fantastische dynamiek. Ik vond het geruststellend dat ik niet de enige was die worstelde, fijn dat er anderen waren die de moeite namen om feedback te geven, heerlijk dat er mensen waren die goede vragen stelden, die je af en toe lieten weten dat je groeide terwijl je dit zelf nog niet zag. Daarnaast genoot ik ervan anderen te zien groeien en succesvolle stappen te zien maken. Evelien heeft hierin een belangrijke rol gespeeld door ons steeds te betrekken bij de ontwikkeling van de ander.

 

Zou je dit programma aanraden aan andere fotografen en waarom?

Ik zou dit programma zeker aanraden als je behoefte hebt aan expertise op het gebied van het ondernemerschap van de fotograaf. Daarnaast is Evelien Kunst een enthousiaste docent die zeer veel ervaring heeft in het werkveld en je ogen kan openen voor mogelijkheden waar je zelf nooit bij stilgestaan hebt. Het door haar ontwikkelde canvas biedt goede houvast aan een beginnend fotograaf.