© Sandra Geul

© Sandra Geul

Je hebt deelgenomen aan de workshop Signatuur & Portfolio onder leiding van Nienke Wind.  Waarom heb je voor deze workshop gekozen?

Ik heb voor deze workshop gekozen omdat ik zelf voel dat ik op een kruispunt sta voor wat betreft mijn fotografiewerk. Ik heb onlangs een groot stuk van mijn commerciële werk losgekoppeld van mijn website. En wil me graag richten op - en actief sturing geven aan werk dat ik zelf wil maken. Maar wie ben ik als fotograaf en hoe kan ik hier richting aan geven?

 

Wat is het thema van de serie die je tijdens de workshop hebt ontwikkeld en wat zou je willen vertellen bij de beelden?

Het thema van mijn project is identiteit. Binnen mijn onderzoek naar het thema kwam ik op vraagstukken uit als: “wie of wat bepaalt je identiteit? Is dat je verleden, persoonlijke krassen en wat je hebt meegemaakt? Is identiteit alleen te zien aan de buitenkant of is het ook wat er zich afspeelt binnen onszelf en wat misschien vaak niet eens gezien wordt door anderen?” Mijn serie is een persoonlijk portret geworden met elementen van de identiteit van de geportretteerde. Dit heb ik verweven met het vraagstuk over identiteit.

De workshop is voor (semi) professionele fotografen. In welke richting wil jij je verder ontwikkelen als fotograaf? Wat is jouw ambitie?

Mijn ambitie is om me verder te ontwikkelen als portret / documentair fotograaf. Ik streef ernaar om zowel in mijn eigen werk als in mijn werk in opdracht mijn signatuur meer te kunnen laten zien. Voorlopig wil ik me met name richten op het maken van eigen werk.

 

Wat vond je het meest uitdagend aan de workshop?

Het meest uitdagende vond ik de harde deadline van de praktijkopdracht die je dwingt om ook daadwerkelijk tot actie over te gaan. Maar ook het concretiseren van een abstract thema en dit ook te blijven koppelen aan de visuele identiteit die je voor ogen hebt.

 

Waar heb je het meeste aan gehad / wat heb je geleerd?

Het meeste heb ik gehad aan de constructieve feedback van Nienke en de medecursisten op mijn werk en op het werk van de anderen. Ook van de zelfverdiepingsopdrachten van Nienke heb ik veel geleerd.

Ik heb handvatten gekregen om nog bewuster keuzes te maken en geleerd om afstand te nemen. Hiermee kan ik rationeler naar mijn eigen werk kijken. Ook heb ik ondervonden dat het belangrijk is om vaker anderen bij mijn werk te betrekken. Tenslotte heb ik geleerd om te doen, doen, doen. Fotografie speelt zich te vaak alleen in mijn hoofd af. Door de opdracht heb ik geleerd (eigenlijk heel logisch) om te beginnen en te doen. Zelfs dichtbij huis kan dit iets moois opleveren. Ik zie deze workshop en mijn serie als een startpunt voor het verder ontwikkelen van mijn eigen signatuur.

© Sandra Geul

© Sandra Geul

© Sandra Geul

© Sandra Geul

© Sandra Geul

© Sandra Geul

© Sandra Geul

© Sandra Geul

© Sandra Geul

© Sandra Geul

© Sandra Geul

© Sandra Geul