Logo Fotoacademie
ENGLogin studenten
Direct inschrijven
© Axel Sypkens Smit
© Axel Sypkens Smit

Lessen en opdrachten

Gedurende de opleiding word je gevraagd diverse opdrachten en projecten uit te werken en te presenteren; daarnaast zijn er enkele theoretische toetsingen. Aan de hand van de resultaten van een geselecteerd deel van de opdrachten word je tevens op competentieniveau beoordeeld. Behaal je bij de beoordelingen en presentaties een voldoende resultaat en zijn daarnaast ook de overige werkzaamheden naar behoren uitgevoerd, dan kun je je opleiding vervolgen. Overigens zal de beoordeling van een student niet uitsluitend afhangen van de fotografische vorderingen. Werkhouding, enthousiasme en een brede interesse zijn ook belangrijke aspecten. 
Inmiddels is niet alleen fotografie, maar ook bewegend beeld (video, film en animatie) een belangrijk onderdeel binnen het vaste lesprogramma. In de eerste fase van de opleiding neem je deel aan speciale themadagen, welke in het weekend zullen plaatsvinden.

Keuzemodules

Naast het vaste lesprogramma biedt de Fotoacademie ook nog een aantal (keuze)modules aan, deels in workshopvorm, waarmee je je opleiding naar eigen inzicht en voorkeur kunt verdiepen en aanvullen. Afhankelijk van jouw keuzes kunnen ook andere beeldtoepassingen (buiten fotografie en film) ruim aandacht krijgen.

Studiefases

Eerste fase - Verkennen

De eerste fase heeft tot doel een stevige basis te leggen op technisch en inhoudelijk gebied. Hierbij word je ondersteund door praktijklessen en gerichte opdrachten.

Wat leer je:

 • opname- en printtechnieken;
 • audiovisuele en digitale technieken;
 • reportageflitstechniek;
 • studiotechniek;
 • compositie;
 • concept- en creativiteitsontwikkeling op het gebied van onder andere portret, landschap en reportage fotografie.
Tweede fase - Ontwikkelen

In de tweede fase komen de technische camera, middenformaat camera en flitstechnieken in de studio en op locatie aan bod.

Wat leer je:

 • een eigen fotografische visie ontdekken en ontwikkelen;
 • verdieping audiovisuele technieken;
 • eigen accenten leggen op het gebied van onder andere sociale reportage, architectuur, portret, stilleven, mode en autonome fotografie, al dan niet geënsceneerd;
 • perfectionering van fotografische en digitale techniek;
 • conceptmatig en procesmatig werken.

​Aan het einde van de tweede fase maak je, in samenspraak met de Fotoacademie, de keuze voor het verdere verloop van je opleiding in de derde en vierde fase.

Derde fase - Specialiseren

In de derde fase specialiseer je je niet alleen in een richting binnen de fotografie (studio, landschap, mode, portret, documentair, illustratief), maar ook in wat voor soort fotograaf je bent: werk je vanuit eigen concept of werk je vanuit een concept namens de opdrachtgever?

A: autonoom beeldmaker

​Uitgangspunt: het ontwikkelen en uitvoeren van eigen ideeën en concepten binnen de autonome richting.

B: conceptueel initiërend beeldmaker

Uitgangspunt: het ontwikkelen van eigen ideeën en concepten aan de hand van gestelde opdrachten.

C: conceptueel uitvoerend beeldmaker

Uitgangspunt: het naar eigen inzicht uitvoeren van opdrachten binnen een gegeven concept. 

Wat leer je:

 • verdieping door workshops;
 • praktijk- en marktgerichte opdrachten die passen bij jouw specialisatie;
 • het samenstellen van een portfolio in de gekozen richting, welke een goede basis vormt voor het afstudeerportfolio en daarnaast als leidraad dient bij het vinden van een eventuele stage;
 • ondernemen: bijvoorbeeld vestiging en financiering van een eigen bedrijf, marketing, auteursrecht en agentschappen (deze bijeenkomsten vinden eventueel plaats in de vierde fase).
Vierde fase - Afstuderen

In deze laatste vierde fase bereid je je voor op het eindexamen. Welke richting je ook hebt gekozen, je studeert af op een portfolio en een eigen afstudeerproject, al dan niet gecombineerd in een totaalpresentatie. 

De begeleiding is in handen van de eindexamen docenten waarbij je de mogelijkheid hebt om specialisten als individuele coach te benaderen.
Als vanzelfsprekend wordt in deze vierde fase aandacht besteed aan het doorontwikkelen van je eigen handschrift en/of technische vaardigheden.
De eindexamengroep organiseert zelfstandig de eindexamenexpositie op een door henzelf gekozen locatie. In overleg met de eindexamenbegeleiders kan een student kiezen de eindexamenpresentatie als een installatie vorm te geven. De beoordeling vindt plaats door een onafhankelijke externe examencommissie die bestaat uit deskundigen uit het werkveld van de gekozen specialisatie(s) zoals galeriehouders, fotoredacteuren, artdirectors en fotografen.
Leg je het examen met goed gevolg af, dan ontvang je het felbegeerde Opleiding tot Fotograaf diploma, dat kan rekenen op een breed gedragen erkenning in de branche.

Ons aanbod

© Petra Katanic
© Petra Katanic
Avond/dagdeel
Studieduur

vier jaar

Studietempo (jaar 1 t/m 3 en eindexamenjaar)

één dagdeel per week les

Lesdagen

van 10:00 tot 12:30 uur, van 13:30 tot 16 uur of van 19:30 tot 22:00 uur

Zelfstudie

12 uur per week gemiddeld

Studiekosten 2019 (jaar 1 t/m 4)

€5.350,- per jaar

Lesdata

Bekijk alle opvolgende lesdata

Startdata

23 september 2019
Bekijk alle startdata

Inschrijven
© Petra Katanic
© Petra Katanic
Dag 1x per twee weken
Studieduur

vijf jaar

Studietempo (jaar 1 t/m 4)

één dag per twee weken les

Studietempo eindexamenjaar (jaar 5)

afwijkend: één dagdeel per week les

Lesdagen

van 10:00 tot 16:00 uur

Zelfstudie

7 uur per week gemiddeld

Studiekosten 2019 (jaar 1 t/m 4)

€ 5900,- per jaar

Studiekosten 2019 eindexamenjaar (jaar 5)

€ 5350,-

Lesdata

Bekijk alle opvolgende lesdata

Startdata

23 september 2019
Bekijk alle startdata

Inschrijven
© Petra Katanic
© Petra Katanic
Dag 1x per week
Studieduur

drie jaar

Studietempo (jaar 1 en 2)

één dag per week les

Studietempo eindexamenjaar (jaar 3)

afwijkend: één dagdeel per week les

Lesdagen

van 10:00 tot 16:00 uur

Zelfstudie

14 uur per week gemiddeld

Studiekosten 2019 (jaar 1 en 2)

€ 9.150,- per jaar

Studiekosten 2019 eindexamenjaar (jaar 3)

€ 5.350,-

Lesdata

Bekijk alle opvolgende lesdata

Startdata

23 september 2019
Bekijk alle startdata

Inschrijven
© Petra Katanic
© Petra Katanic
Voltijd
Studieduur

drie jaar

Studietempo (jaar 1 en 2)

twee (soms drie) dagen per week les

Studietempo eindexamenjaar (jaar 3)

afwijkend: één dagdeel per week les

Lesdagen

van 10:00 tot 16:00 uur

Zelfstudie

18 uur per week gemiddeld

Studiekosten 2019 (jaar 1 en 2)

€ 17.300,- per jaar

Studiekosten 2019 eindexamenjaar (jaar 3)

€ 5.350,-

Lesdata

Bekijk alle opvolgende lesdata

Startdata

24 september 2019
Bekijk alle startdata

Inschrijven

Startdata

Avond/dagdeel
maandag
23 september 2019
13:30 - 16:00
maandag
23 september 2019
19:30 - 22:00
dinsdag
24 september 2019
19:30 - 22:00
woensdag
25 september 2019
19:30 - 22:00
Dag 1x per twee weken
maandag
23 september 2019
10:00 - 16:00
dinsdag
24 september 2019
10:00 - 16:00
vrijdag
27 september 2019
10:00 - 16:00
zaterdag
28 september 2019
10:00 - 16:00
Dag 1x per week
maandag
23 september 2019
10:00 - 16:00
dinsdag
24 september 2019
10:00 - 16:00
donderdag
26 september 2019
10:00 - 16:00
vrijdag
27 september 2019
10:00 - 16:00
Voltijd
dinsdag
24 september 2019
10:00 - 16:00
© Peter Leung
© Peter Leung
© Kos Hemerik

“Dankzij de opleiding tot fotograaf heb ik in een hoog tempo kritischer leren kijken waardoor ik mij zowel fotografisch als persoonlijk flink aan het ontwikkelen ben.”

- Kos Hemerik (tweedejaars student)

“Geen dag is hetzelfde door alle leuke gesprekken met studenten. Door mijn jarenlange ervaring kan ik studenten goed begeleiden. Dat maakt mij heel blij!”

- Fleur Koning (alumna en studiebegeleider)

“Studeren aan de Fotoacademie is een hele mooie en gave ervaring! Hoog niveau en tempo, hele fijne sfeer en af en toe sta ik verbaasd hoe snel ik mezelf ontwikkel als fotograaf. ”

- Rob Poortvliet (tweedejaars student )

“Op mijn wekelijkse lesdag spring ik juichend uit mijn bed om naar de Sarphatistraat af te reizen voor een heerlijke dag onder fotografen.”

- Charles Dumas (tweedejaars student)

“Studeren aan de Fotoacademie is heerlijk! Door hier intensief en op hoog niveau met fotografie bezig te zijn, ontdek ik wie ik wil zijn als fotograaf.”

- Maartje ter Horst (derdejaars student)
© Diederik Bulstra

© Diederik Bulstra

Zelfstudie en begeleiding

Een deel van de stof zul je je door zelfstudie eigen moeten maken. Deze zelfstudie en het uitwerken van opdrachten kosten de nodige tijd; afhankelijk van de gekozen opleidingsvariant gemiddeld zo'n 7 à 18 uur per week. Overigens zul je deze tijd vooral besteden aan het fotograferen zelf en het uitwerken van de resultaten. Een goede planning en tijdsindeling zijn noodzakelijk.

Mentorbegeleiding

De Fotoacademie ondersteunt al haar studenten via mentoren. Je kunt bij hen terecht voor werkbesprekingen, praktijktraining, opdracht-, project- en portfoliobegeleiding, coaching en voor vragen over de behandelde theorie. Van maandag t/m vrijdag van 09:30 tot 22:30 uur en op zaterdag van 09:30 tot 17:30 uur kun je bij de mentoren terecht. 

© Sandra Minten

© Sandra Minten

© Sandra Minten

© Sandra Minten

© Sandra Minten

© Sandra Minten

Competenties

Zodra je gaat starten met de Opleiding tot Fotograaf kijken we tijdens het toelatingsgesprek in eerste instantie naar de fotografische kwaliteit van het gemaakte werk.

Hieronder verstaan wij aspecten zoals:

 • Beeld/vormgeving

De beeldende kwaliteit van een werk ligt besloten in de wijze waarop alle beeldelementen, contrasten, kleuren en kleurstellingen samenwerken en in hoeverre deze vervolgens weer non-verbaal gelezen en emotioneel begrepen worden door het publiek.

 • Technische uitwerking

In welke mate wordt de kwaliteit van het werk ondersteund door de technische uitwerking? Hierbij gaat het bijvoorbeeld om lichtgebruik, camerakeuze, objectiefkeuze, gebruik van scherpte, kadrering, compositie en beeldbewerking.

 • Communicatief vermogen in beeld

In welke mate is in de foto of op het bewegende beeld de voorgestelde inhoud of het concept voor het publiek herkenbaar vertaald?

Tijdens de opleiding word je twee keer per jaar op deze aspecten beoordeeld.

Daarnaast word je ook aanvullend getoetst aan de hand van competenties zoals:

 • Communicatief vermogen

Je bent in staat om zowel mondeling als schriftelijk een concrete toelichting op jouw eigen werk te geven. Je demonstreert dit bijvoorbeeld door een open houding bij werkbesprekingen of het geven van een heldere presentatie bij een beoordeling.

 • Ambachtelijk vermogen

Je bent in staat om zowel het aangeboden als het bekende scala aan instrumentele vaardigheden en ambachtelijke kennis efficiënt en effectief toe passen. Je toont dit onder andere aan door met jouw beelden een inhoudelijke relatie te leggen tussen technische en ambachtelijke keuzes en de opdrachtvertaling.

 • Reflectief vermogen en vermogen tot ontwikkeling

Je kunt reflecteren op jouw eigen werk(wijze) en dat van anderen met als doel tot betere prestaties te komen. Je toont dit onder andere aan door actief deel te nemen aan werkbesprekingen waarbij je jouw eigen werk(wijze) beschouwt in het kader van een opdrachtvertaling; het formuleren van ontwikkeldoelen; een onderzoekende studiehouding etc.

 • Organiserend vermogen

Je bent in staat om een eigen werkproces te ontwikkelen en daarbij dit proces te documenteren en te archiveren. Je toont dit aan door bijvoorbeeld voorbereid in de les jouw werk(wijze) te tonen en toe te lichten; prioriteiten te stellen en afspraken na te komen.

 • Omgevingsgerichtheid

Je hebt een brede interesse in culturele, maatschappelijke en/of sociologische stromingen en ontwikkelingen waardoor je je bewust bent dat uiteenlopende visies in het maken van beeld bestaan. Je toont deze interesse aan door bijvoorbeeld het maken van onderzoeksverslagen; het tonen van foto’s of video's, schetsen, moodboards en teksten als inspiratiebron in opdrachtvertalingen.

© Suzanne Ranzijn

© Suzanne Ranzijn

Toelatingsprocedure

Wil je starten met de Opleiding tot Fotograaf? Je kunt je altijd direct inschrijven zodat jij zeker bent van een opleidingsplek. Naar aanleiding van je inschrijving kijken wij of jij voldoet aan de toelatingsprocedure die gesteld wordt.

Indien je al in het bezit bent van het certificaat Basisopleiding Fotografie en je wilt de Opleiding tot Fotograaf volgen, dan is er geen toelatingsprocedure van toepassing. Het certificaat Basisopleiding Fotografie geeft namelijk aan dat je het juiste niveau bezit om te kunnen starten met de Opleiding tot Fotograaf.

Voor schoolverlaters geldt als minimale vooropleiding HAVO of MBO-4. De toelatingscommissie kan hiervan afwijken als zij van oordeel is dat de kandidaat voldoende kans maakt de opleiding tot een goed einde te brengen.

Ben je minderjarig en wil je starten met de Opleiding tot Fotograaf, dan moeten ouder(s)/verzorger(s) een toestemmingsformulier tekenen. Neem in dit geval contact op met onze studentenadministratie.

Het toelatingsgesprek

De toelatingsprocedure start met het maken van een afspraak voor een toelatingsgesprek. Tijdens het toelatingsgesprek worden talent en ervaring aan de hand van eerder gemaakte beelden beoordeeld. Ook zullen twee toelatingstoetsen afgenomen worden.

De toelating kan eventueel ook online worden afgenomen mits je niet woonachtig bent in de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland of Utrecht.

Kortweg komt de toelatingsprocedure neer op:

 • het laten beoordelen van talent en ervaring via eerder gemaakt fotowerk of films;
 • het met goed gevolg afronden van de twee toelatingstoetsen;
 • voldoende basiskennis van en ervaring met opnametechnieken met een digitale (spiegelreflex-/systeem) camera;
 • voldoende kennis en ervaring op het gebied van digitale beeldverwerking in Lightroom en/of Photoshop;
 • goede beheersing van de Nederlandse taal.
   

Conclusie

Aansluitend op het (online) toelatingsgesprek krijg je te horen of je mag starten met de Opleiding tot Fotograaf. Blijkt het niveau onvoldoende te zijn dan is het noodzakelijk om eerst te starten met de Basisopleiding Fotografie. Indien enkel de toelatingstoets niet voldoende is bestaat er ook nog een mogelijkheid om één van de applicatiecursussen opnametechniek of digitale beeldbewerking te volgen. De mogelijkheid om deel te nemen aan een applicatiecursus kan enkel door de toelatingscommissie worden bepaald.

© Johnny Tang

© Johnny Tang

Benodigde apparatuur

Voor de Opleiding tot Fotograaf ben je in het bezit van een digitale spiegelreflex- of systeemcamera met groothoek-, standaard- en kort teleobjectief (omgerekend naar fullframe: 28/35 mm, 50 mm en 85/105 mm) of een zoomlens met overeenkomstig bereik en een degelijk statief. De camera moet geheel handmatig ingesteld kunnen worden, minimaal 12 miljoen pixels hebben en bestanden kunnen opslaan als RAW en JPEG. Tevens beschik je over een reportageflitser met neigkop en een richtgetal van minimaal 28 (bij ISO 100). Daarnaast heb je een computer nodig waarmee de meest recente versie van Photoshop en/of Lightroom en Première gebruikt kan worden.

In het eerste semester van het eerste jaar zul je een (flits)belichtingsmeter moeten aanschaffen. Daarnaast moet je tijdens de opleiding nog apparatuur van geringere waarde (zoals een grijskaart, flitssynchronisatiekabel enz.) aanschaffen. In de digitale werkplaatsen van de Fotoacademie zijn diverse computers en scanners aanwezig.

Voor thuisgebruik gelden de volgende minimale specificaties: computer (laptop of desktop) met een goed te kalibreren beeldscherm en voldoende snelheid en RAM geheugen om de meest recente versies Photoshop en/of Lightroom en Première te kunnen gebruiken. Voor het uitwerken van de opdrachten heb je een fotoprinter nodig, deze moet minimaal 6 inktcartridges hebben voor een goede weergave van kleuren en grijstinten.  

Apparatuur in bruikleen

Als je start met de Opleiding tot Fotograaf, kun je vrij gebruik maken van de faciliteiten en werkplaatsen van de Fotoacademie. Kortom vrij gebruik van studio’s met lampen, digitale werkplaatsen met computers, scanners etc. Er zijn veel speciale uitleensets in bruikleen beschikbaar voor onze studenten van de Opleiding tot Fotograaf.

Via studieportal KLIK, de digitale leeromgeving van de Fotoacademie, kan iedere student van de Opleiding tot Fotograaf een online reservering indienen voor het gebruik van apparatuur of werkplaatsen.

Studiekosten 2019

De studiekosten voor de opleidingsvarianten van de Opleiding tot Fotograaf voor 2019 inclusief lesmateriaal bedragen:

 • voor de avond/dagdeel € 5.350,- per jaar
 • voor de dag (1x per twee weken) € 5.900,- per jaar*
 • voor de dag (1x per week) € 9.150,- per jaar*
 • voor de voltijd € 17.300,- per jaar*

*De studiekosten voor het eindexamenjaar bedragen € 5.350,-. De eenmalige inschrijfkosten bedragen € 125,-.

Let op! De Fotoacademie is een particulier opleidingsinstituut. Dit betekent dat je geen studiefinanciering kunt aanvragen voor onze opleidingen, maar dat je wél bij de Belastingdienst kunt nagaan of je recht hebt op aftrek van de studiekosten als beroepskosten. Download hier het formulier.

Materiaalkosten

De geschatte materiaalkosten (denk bijv. aan het printen van foto's of het presenteren van je werk) komen per fase voor alle opleidingsvarianten uit op € 1.100,- tot € 1.250,-. 

Betalen in termijnen

Tijdens je online inschrijving voor de Opleiding tot Fotograaf kun je op verzoek de studiekosten in zes of tien termijnen voldoen. Let op! Dit brengt extra kosten met zich mee welke verwerkt zijn in de termijnen. Voor deze termijnbetaling moet een incassomachtiging worden verstrekt.

De termijntoeslag voor het voorjaar 2019 bedraagt:

 • voor de avond/dagdeel bij zes termijnen € 270,- en bij tien termijnen € 435,-
 • voor de dag (1x per twee weken) bij zes termijnen € 285.- en bij tien termijnen € 480,-
 • voor de dag (1x per week) bij zes termijnen € 465,- en bij tien termijnen € 770,-
 • voor de voltijd bij zes termijnen € 600,- en bij tien termijnen € 1.500,-

Vervolgmogelijkheden

Leg je het examen met goed gevolg af, dan ontvang je het felbegeerde Opleiding tot Fotograaf diploma, dat kan rekenen op een breed gedragen erkenning in de branche. Dit diploma geeft direct toegang tot het Fotoacademie Alumni Netwerk.

Wil je je verder ontwikkelen? Het Postacademisch programma is er voor de professionele fotograaf. 

 

Voor vragen en advies

Heb je behoefte aan persoonlijk advies? We helpen je graag. Neem gerust contact op met onze opleidingsadviseur Lotte Bronsgeest.