Workshop: Locatie- & landschapsfotografie

Licht, compositie, inhoud en techniek

Het doel van de workshop Locatie- & landschapsfotografie is om te komen tot een persoonlijke interpretatie van het gegeven locatie/landschap. Hoe vertaal je je waarneming en gewaarwording van locatie/landschap naar fotografie?

We onderzoeken aan de hand van opdrachten ‘ruimte’, ‘schaal’, ‘categorie’ en ‘betekenis’. Van romantisch tot topografisch tot zakelijk, of juist heel subjectief. Ritme, kleur, monochroom, formaat, serieopbouw, licht, lenskeuze zijn je fotografische middelen, aangevuld met nabewerking. Buiten wat meer algemene opdrachten over fotografische middelen werkt elke student aan een zelfgekozen opdracht. Ook kijken we naar historische en actuele voorbeelden van landschapsfotografie.

Workshop informatie

Studieduur: drie maanden

Lesdagen: vijf lessen van 10:00 tot 12:30 uur

Studiekosten: € 495,-

Toelatingseisen: ja, op basis van een digitaal portfolio

Docent: Jaap Bijsterbosch

Taal: Nederlands

 

Startdatum: 5 maart 2019

Opvolgende lesdata: 19 maart, 2 april, 16 april en 21 mei 2019