Opleiding tot Fotograaf

Ben je op zoek naar een inspirerende omgeving voor een succesvolle carrière als fotograaf? Een moderne meerjarige kwaliteitsopleiding op hbo-niveau, specifiek aangepast aan de eisen en werkwijze van de huidige markt?

De Opleiding tot Fotograaf is erop gericht jezelf te ontwikkelen tot een conceptueel fotograaf met een brede technische kennis en een eigen visie. Afhankelijk van het gekozen studietempo doorloop je in drie, vier of vijf jaar de vier fases waaruit het curriculum is opgebouwd.

 • toelatingsprocedure van toepassing;
 • te volgen in meerdere studietempo's;
 • incl. mentorbegeleiding;
 • incl. gebruik van studio's en werkplaatsen;
 • incl. bruikleen van professionele apparatuur;
 • incl. (extra) keuzemodules;
 • incl. praktijkdagen;
 • het diploma Opleiding tot Fotograaf geeft direct toegang tot het Fotoacademie Alumni Netwerk.
Inschrijven

Opleidingsvarianten

Avond/dagdeelopleiding

 

 

 • Studieduur:

  4 jaar

 • Studietempo:

  1 dagdeel per week les

 • Lesdagen:

  van 10:00 tot 12:30 uur of

  van 13:30 tot 16:00 uur of

  van 19:30 tot 22:00 uur

 • Zelfstudie:

  12 uur per week gemiddeld

 • Studiekosten najaar 2018:

  € 5.250,- per jaar (jaar 1 t/m 4)

 • Startdata: 24 september, of bekijk alle startdata

Dagopleiding 1x per week

 

 

 • Studieduur:

  3 jaar

 • Studietempo:

  1 dag per week les

 • Lesdagen:

  van 10:00 tot 16:00 uur

 • Zelfstudie:

  14 uur per week gemiddeld

 • Studiekosten najaar 2018:

  € 8.975,- per jaar (jaar 1 en 2)

  € 5.250,- voor het examenjaar (jaar 3)

 • Startdata: 24 september, of bekijk alle startdata

Dagopleiding 1x per twee weken

 

 

 • Studieduur:

  5 jaar

 • Studietempo:

  1 dag per twee weken les

 • Lesdagen:

  van 10:00 tot 16:00 uur

 • Zelfstudie:

  7 uur per week gemiddeld

 • Studiekosten najaar 2018:

  € 5.750,- per jaar (jaar 1 t/m 4)

  € 5.250,- voor het examenjaar (jaar 5)

 • Lesdata:

  bekijk alle opvolgende lesdata

 • Startdata: 24 september, of bekijk alle startdata

Voltijdopleiding

 

De perfecte opleiding voor onze jonge studenten waarbij vier dagdelen per week gevuld zijn met theorie- en praktijklessen. Lees verder...

 

 • Studieduur:

  3 jaar

 • Studietempo:

  2 (soms 3) dagen per week les

 • Lesdagen:

  van 10:00 tot 16:00 uur

 • Zelfstudie:

  18 uur per week gemiddeld

 • Studiekosten najaar 2018:

  € 16.950,- per jaar (jaar 1 en 2)

  € 5.250,- voor het examenjaar (jaar 3)

 • Startdata: 25 september, of bekijk alle startdata

De Fotoacademie is de beste keuze die ik in mijn leven heb gemaakt. Ik voelde me direct op mijn plek.

Petra Katanic (eindexamen student)

Dankzij de leuke docenten, mentoren, medewerkers en studenten is de Fotoacademie mijn tweede thuis geworden.

Kevin Kwee (alumnus dec 2016)

Ik vind het heel bijzonder om studenten naar een hoger niveau te coachen, te inspireren en uit te dagen.

Liselotte Schuppers (mentor en workshopdocent)

Op de Fotoacademie heb ik niet alleen veel over fotografie geleerd, maar ook heel veel over mezelf. De opleiding heeft mijn leven op een hele goede manier veranderd.

Patrick Rohr (alumnus dec 2015 en workshopdocent)

Op mijn wekelijkse lesdag spring ik juichend uit mijn bed om naar de Sarphatistraat af te reizen voor een heerlijke dag onder fotografen.

Charles Dumas (eerstejaars student)

Op de Fotoacademie heb ik geleerd anders naar de wereld te kijken, om uit mijn comfortzone te stappen en mijn passie te volgen.

Sabine van Wechem (derdejaars student)

Het leukste vind ik om dingen zo te combineren dat mensen heen en weer worden getrokken.

Rogier van 't Slot (alumnus dec 2015)

Eigenlijk zijn er geen regels. Als de mensen naar je beelden willen blijven kijken heb je het goed gedaan.

Ruud de Jong (artistiek manager)

De Fotoacademie heeft mijn wereld positief op zijn kop gezet en mijn blik op het leven verrijkt en verdiept.

Caro Bonink (alumna en docent Basisopleiding)

Ik heb gekozen voor de Fotoacademie, omdat er op deze school zeer persoonlijke begeleiding beschikbaar is.

Axel Sypkens Smit (eindexamen student)

Studeren aan de Fotoacademie is heerlijk! Door hier intensief en op hoog niveau met fotografie bezig te zijn, ontdek ik wie ik wil zijn als fotograaf.

Maartje ter Horst (tweedejaars student)

De Fotoacademie heeft een heerlijke creativiteit in mij los gemaakt waarvan ik het bestaan nooit had vermoed.

Elisabeth Schelvis (derdejaars student)

Een opleiding die zich richt op persoonlijke ontwikkeling en individuele begeleiding. Jouw talent is leidend.

Han Sieveking (oprichter Fotoacademie)

De studenten van de Fotoacademie zijn zeer gemotiveerde, geïnteresseerde leerlingen en dat maakt het lesgeven bijzonder.

Judith Jockel (docent)

Studiefases

Eerste fase - Verkennen

 

De eerste fase heeft tot doel een stevige basis te leggen op technisch en inhoudelijk gebied. Hierbij word je ondersteund door praktijklessen en gerichte opdrachten.

Wat leer je:

 • opnametechnieken;
 • digitale technieken en printtechniek;
 • compositie;
 • studiotechniek;
 • concept- en creativiteitsontwikkeling op het gebied van onder andere portret, landschap, documentaire en reportage.

Tweede fase - Ontwikkelen

 

In de tweede fase komen de technische camera, de middenformaat camera, de flits- en de audio-visuele technieken in de studio en op locatie aan bod.

Wat leer je:

 • een eigen fotografische visie ontdekken en ontwikkelen;
 • eigen accenten leggen op het gebied van onder andere sociale reportage, architectuur, portret, stilleven, mode, autonoom of geënsceneerde fotografie;
 • perfectionering van fotografische en digitale techniek;
 • conceptmatig en procesmatig werken;
 • verdieping door onderwijs in diverse beelddisciplines en nieuwe ontwikkelingen binnen de fotografie.

 

Splitsing studietrajecten

​Aan het einde van de tweede fase maak je, in samenspraak met de Fotoacademie, de keuze voor het verdere verloop van je opleiding in de derde en vierde fase.

Derde fase - Specialiseren

 

In de derde fase specialiseer je je niet alleen in een richting binnen de fotografie (studio, landschap, mode, portret, documentair, illustratief), maar ook in wat voor soort fotograaf je bent: werk je vanuit eigen concept of werk je vanuit een concept namens de opdrachtgever?

 • A: autonoom fotograaf
  ​Uitgangspunt: het ontwikkelen en uitvoeren van eigen ideeën en concepten binnen de autonome richting.
 • B: conceptueel fotograaf
  Uitgangspunt: het ontwikkelen van eigen ideeën en concepten aan de hand van gestelde opdrachten.
 • C: uitvoerend fotograaf
  ​Uitgangspunt: het naar eigen inzicht uitvoeren van opdrachten binnen een gegeven concept. 
 • D: journalistiek/documentair fotograaf
  ​Uitgangspunt: het bedenken en uitvoeren van 'eigen' documentaire/reportage series dan wel losse beelden voor kranten, tijdschriften of andere mediavormen, dan wel het naar eigen inzicht uitvoeren van opdrachten op het gebied van journalistiek, documentaire en portretfotografie.

Wat leer je:

 • verdieping door workshops;
 • praktijk- en marktgerichte opdrachten die passen bij jouw specialisatie;
 • het samenstellen van een portfolio in de gekozen richting, welke een goede basis vormt voor het afstudeerportfolio en daarnaast als leidraad dient bij het vinden van een eventuele stage.

Vierde fase - Afstuderen

 

In deze laatste fase bereid je je voor op het eindexamen. Welke richting je ook hebt gekozen, je studeert af op een portfolio en een eigen afstudeerproject. In overleg met de eindexamenbegeleiders kan gekozen worden voor een afwijkende eindexamenpresentatie. De begeleiding is in handen van de eindexamen docenten waarbij je de mogelijkheid hebt om specialisten als individuele coach te benaderen.

De eindexamengroep organiseert zelfstandig de eindexamenexpositie op een door henzelf gekozen locatie. De beoordeling vindt plaats door een onafhankelijke externe examencommissie die bestaat uit deskundigen uit het werkveld van de gekozen specialisatie(s) zoals galeriehouders, fotoredacteuren en artdirectors. Leg je het examen met goed gevolg af, dan ontvang je het felbegeerde Fotoacademie diploma, dat kan rekenen op een breed gedragen erkenning in de branche.

Tevens wordt in deze vierde fase aandacht besteed aan:

 • het doorontwikkelen van je eigen handschrift;
 • ondernemen: bijvoorbeeld vestiging en financiering van een eigen bedrijf, marketing, auteursrecht en agentschappen, subsidies.

Lessen en opdrachten

 

Gedurende de opleiding zul je opdrachten en projecten moeten uitwerken en presenteren en vinden theoretische toetsingen plaats. Mede aan de hand van de resultaten word je beoordeeld. Behaal je bij de beoordelingen en presentaties een voldoende resultaat en zijn daarnaast ook de overige werkzaamheden naar behoren uitgevoerd, dan kun je aan een volgende fase deelnemen. Overigens zal de beoordeling van een student niet uitsluitend afhangen van de fotografische vorderingen. Aanwezigheid tijdens de lessen, werkhouding en enthousiasme zijn ook belangrijke aspecten. 

 

Keuzemodules

Naast het lesprogramma biedt de Fotoacademie ook nog een aantal keuzemodules aan, deels in workshopvorm, waardoor je je studiepakket naar eigen inzicht en voorkeur kunt verdiepen en aanvullen. Een belangrijk onderdeel hiervan bestaat uit de combinatie van moderne media: naast de fotografie houden we ons bezig met bewegend beeld (video, film) en animatie. Ook andere beeldtoepassingen krijgen ruim aandacht. Gedurende de opleiding neem je deel aan speciale praktijkdagen, welke grotendeels in het weekend zullen plaatsvinden. 

 

Zelfstudie

Een deel van de stof zul je door zelfstudie eigen moeten maken. Deze zelfstudie en het uitwerken van opdrachten kosten de nodige tijd; afhankelijk van de gekozen opleidingsvariant gemiddeld zo'n 7 à 18 uur per week. Overigens zul je deze tijd vooral besteden aan het fotograferen zelf en het uitwerken van de resultaten. Een goede planning en tijdsindeling zijn noodzakelijk.

 

Mentorbegeleiding

De Fotoacademie ondersteunt al haar studenten via mentoren. Je kunt bij hen terecht voor werkbesprekingen, praktijktraining, opdracht-, project- en portfoliobegeleiding, coaching en voor vragen over de behandelde theorie. Van maandag t/m vrijdag van 09:30 tot 22:30 uur en op zaterdag van 09:30 tot 17:30 uur kun je bij de mentoren terecht. 

Competentie's

 

Zodra je gaat starten met de Opleiding tot Fotograaf kijken we tijdens het toelatingsgesprek in eerste instantie naar de fotografische kwaliteit van het gemaakte werk. Hieronder verstaan wij aspecten zoals:

 

 • Beeld/vormgeving

De beeldende kwaliteit van een foto ligt besloten in de wijze waarop alle beeldelementen, contrasten, kleuren en kleurstellingen samenwerken en in hoeverre deze vervolgens weer non-verbaal gelezen en emotioneel begrepen worden door het publiek.

 

 • Technische uitwerking

In welke mate wordt de kwaliteit van de foto’s ondersteund door de technische uitwerking? Hierbij gaat het bijvoorbeeld om lichtgebruik, camerakeuze, objectiefkeuze, gebruik van scherpte, kadrering, compositie en beeldbewerking.

 

 • Communicatief vermogen in beeld

In welke mate is in de foto de voorgestelde inhoud of het concept voor het publiek herkenbaar vertaald?

 

Tijdens de opleiding word je twee keer per jaar op deze aspecten beoordeeld. Daarnaast wordt je ook aanvullend getoetst aan de hand van competenties zoals:

 

 • Communicatief vermogen

Je bent in staat om zowel mondeling als schriftelijk een concrete toelichting op jouw eigen werk te geven. Je demonstreert dit bijvoorbeeld door een open houding bij werkbesprekingen of het geven van een heldere presentatie bij een beoordeling.

 

 • Ambachtelijk vermogen

Je bent in staat om zowel het aangeboden als het bekende scala aan instrumentele vaardigheden en ambachtelijke kennis efficiënt en effectief toe passen. Je toont dit onder andere aan door met jouw foto’s een inhoudelijke relatie te leggen tussen technische en ambachtelijke keuzes en de opdrachtvertaling.

 

 • Reflectief vermogen en vermogen tot ontwikkeling

Je kunt reflecteren op jouw eigen werk(wijze) en dat van anderen met als doel tot betere prestaties te komen. Je toont dit onder andere aan door actief deel te nemen aan werkbesprekingen waarbij je jouw eigen werk(wijze) beschouwt in het kader van een opdrachtvertaling; het formuleren van ontwikkeldoelen; een onderzoekende studiehouding etc.

 

 • Organiserend vermogen

Je bent in staat om een eigen werkproces te ontwikkelen en daarbij dit proces te documenteren en te archiveren. Je toont dit aan door bijvoorbeeld voorbereid in de les jouw werk(wijze) te tonen en toe te lichten; prioriteiten te stellen en afspraken na te komen.

 

 • Omgevingsgerichtheid

Je hebt een een brede interesse in culturele, maatschappelijke en/of sociologische stromingen en ontwikkelingen waardoor je bewust bent dat uiteenlopende visies in de fotografie bestaan. Je toont deze interese aan door bijvoorbeeld het maken van onderzoeksverslagen; het tonen van foto’s, schetsen, moodboards en teksten als inspiratiebron in opdrachtvertalingen.

© Dennis van Lingen (alumnus 2016) Zilveren Camera winnaar 2016, categorie: documentair nationaal

© Dennis van Lingen (alumnus 2016) Zilveren Camera winnaar 2016, categorie: documentair nationaal

© Dennis van Lingen (alumnus 2016) Zilveren Camera winnaar 2016, categorie: documentair nationaal

© Dennis van Lingen (alumnus 2016) Zilveren Camera winnaar 2016, categorie: documentair nationaal

Toelatingsprocedure

 

Wil je starten met de Opleiding tot Fotograaf? Je kunt je altijd direct inschrijven zodat jij zeker bent van een opleidingsplek. Naar aanleiding van je inschrijving kijken wij of jij voldoet aan de toelatingsprocedure die gesteld wordt.

Indien je al in het bezit bent van het certificaat Basisopleiding Fotografie en je wilt de Opleiding tot Fotograaf volgen, dan is er geen toelatingsprocedure van toepassing. Het certificaat Basisopleiding Fotografie geeft namelijk aan dat je het juiste niveau bezit om te kunnen starten met de Opleiding tot Fotograaf.

Voor schoolverlaters geldt als minimale vooropleiding HAVO of MBO-4. De toelatingscommissie kan hiervan afwijken als zij van oordeel is dat de kandidaat voldoende kans maakt de opleiding tot een goed einde te brengen.

Ben je minderjarig en wil je starten met de Opleiding tot Fotograaf, dan moeten ouder(s)/verzorger(s) een toestemmingsformulier tekenen. Neem in dit geval contact op met onze studentenadministratie.

 

Het toelatingsgesprek

De toelatingsprocedure start met het maken van een afspraak voor een toelatingsgesprek. Tijdens het toelatingsgesprek worden talent en ervaring aan de hand van eerder gemaakt fotowerk beoordeeld. Ook zullen twee toelatingstoetsen afgenomen worden.

De toelating kan eventueel ook online worden afgenomen mits je niet woonachtig bent in de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland of Utrecht.

Kortweg komt de toelatingsprocedure neer op:

 • het laten beoordelen van talent en ervaring via eerder gemaakt fotowerk;
 • het met goed gevolg afronden van de twee toelatingstoetsen;
 • voldoende ervaring met fotografie (o.a. basiskennis van en ervaring met opnametechnieken met een digitale spiegelreflexcamera);
 • voldoende kennis en ervaring op het gebied van digitale beeldverwerking in Lightroom en/of Photoshop;
 • goede beheersing van de Nederlandse taal.

 

Conclusie

Aansluitend op het (online) toelatingsgesprek krijg je te horen of je mag starten met de Opleiding tot Fotograaf. Blijkt het niveau onvoldoende te zijn dan is het noodzakelijk om eerst te starten met de Basisopleiding Fotografie. Indien enkel de toelatingstoets(en) niet voldoende bestaat er ook nog een mogelijkheid om één van de applicatiecursussen opnametechniek of digitale beeldbewerking te volgen. De mogelijkheid om deel te nemen aan een applicatiecursus kan enkel door de toelatingscommissie worden bepaald.

Benodigde apparatuur

 

Voor de Opleiding tot Fotograaf ben je in het bezit van een (digitale) spiegelreflexcamera of systeemcamera met groothoek-, standaard- en kort teleobjectief (omgerekend naar fullframe: 28/35 mm, 50 mm en 85/105 mm) of een zoomlens met overeenkomstig bereik en een degelijk statief. De camera moet geheel handmatig ingesteld kunnen worden, minimaal 12 miljoen pixels hebben en bestanden kunnen opslaan als RAW en JPEG. Tevens beschik je over een reportageflitser met neigkop en een richtgetal van minimaal 28 (bij ISO 100). Daarnaast heb je een computer nodig waarmee de meest recente versie van Photoshop en/of Lightroom gebruikt kan worden.

In het eerste semester van het eerste jaar zul je een (flits)belichtingsmeter moeten aanschaffen. Daarnaast moet je tijdens de opleiding nog apparatuur van geringere waarde (zoals een grijskaart, flitssynchronisatiekabel enz.) aanschaffen. In de digitale werkplaatsen van de Fotoacademie zijn diverse computers en scanners aanwezig.

Voor thuisgebruik gelden de volgende minimale specificaties: computer (laptop of desktop) met een goed te kalibreren beeldscherm en voldoende snelheid en RAM geheugen om de meest recente versies Photoshop en/of Lightroom te kunnen gebruiken. Voor het uitwerken van de opdrachten heb je een fotoprinter nodig, deze moet minimaal 6 inktcartridges hebben voor een goede weergave van kleuren en grijstinten.

  

Apparatuur in bruikleen

Als je start met de Opleiding tot Fotograaf, kun je vrij gebruik maken van de faciliteiten en werkplaatsen van de Fotoacademie. Kortom vrij gebruik van studio’s met lampen, digitale werkplaatsen met computers, scanners etc. Er zijn veel speciale uitleensets in bruikleen beschikbaar voor onze studenten van de Opleiding tot Fotograaf.

Via studieportal KLIK, de digitale leeromgeving van de Fotoacademie, kan iedere student van de Opleiding tot Fotograaf een online reservering indienen voor het gebruik van apparatuur of werkplaatsen.

© Charlotte Apituley (alumna cum laude 2017)

© Charlotte Apituley (alumna cum laude 2017)

© Charlotte Apituley (alumna cum laude 2017)

© Charlotte Apituley (alumna cum laude 2017)

© Charlotte Apituley (alumna cum laude 2017)

Studiekosten 2018

 

De studiekosten voor de opleidingsvarianten van de Opleiding tot Fotograaf voor het najaar 2018 inclusief lesmateriaal bedragen:

 • voor de voltijdopleiding € 16.950,- per jaar*
 • voor de dagopleiding (1x per week) € 8.975,- per jaar*
 • voor de dagopleiding (1x per 2 weken) € 5.750,- per jaar*
 • voor de dagdeel/avond opleiding € 5.250,- per jaar*

*De studiekosten voor het eindexamenjaar bedragen € 5.250,-. De eenmalige inschrijfkosten bedragen € 125,-.

Let op! De Fotoacademie is een particulier opleidingsinstituut. Dit betekent dat je geen studiefinanciering kunt aanvragen voor onze opleidingen, maar dat je wél bij de Belastingdienst kunt nagaan of je recht hebt op aftrek van de studiekosten als beroepskosten. Download hier het formulier.

 

Materiaalkosten

De geschatte materiaalkosten (denk bijv. aan het printen van foto's of het presenteren van je werk) komen per fase voor alle opleidingsvarianten uit op € 1.100,- tot € 1.250,-. 

 

Betalen in termijnen

Tijdens je online inschrijving voor de Opleiding tot Fotograaf kun je op verzoek de studiekosten in zes of tien termijnen voldoen. Let op! Dit brengt extra kosten met zich mee welke verwerkt zijn in de termijnen. Voor deze termijnbetaling moet een incassomachtiging worden verstrekt. De termijntoeslag voor het najaar 2018 bedraagt:

 • voor de voltijdopleiding bij zes termijnen € 600,- en bij tien termijnen € 1.500,-
 • voor de dagopleiding (1x per week) bij zes termijnen € 465,- en bij tien termijnen € 770,-
 • voor de dagopleiding (1x per twee weken) bij zes termijnen € 285.- en bij tien termijnen € 480,-
 • voor de dagdeel/avond opleiding bij zes termijnen € 270,- en bij tien termijnen € 435,-

Ja, ik wil mij inschrijven!

Leuk dat je wilt starten met de Opleiding tot Fotograaf. Je bent van harte welkom!

Inschrijven

Toelatingsgesprek aanvragen

Wil je graag vanaf 24 september 2018 starten met de Opleiding tot Fotograaf? Vraag dan een toelatingsgesprek aan.

Meld je nu aan

Waarom kiezen voor de voltijdopleiding?

De keuze voor een voltijdopleiding gaat niet over een nacht ijs, dat begrijpen wij maar al te goed.

Lees verder