Opleiding tot Fotograaf

Ben je op zoek naar een inspirerende omgeving voor een succesvolle carrière als fotograaf? Een moderne meerjarige fotografie opleiding op hbo niveau, specifiek aangepast aan de eisen en werkwijze van de huidige markt?

De Opleiding tot Fotograaf is erop gericht jezelf te ontwikkelen tot een conceptueel fotograaf met een brede technische kennis en een eigen visie.

 • toelatingsprocedure van toepassing;
 • te volgen in meerdere studietempo's;
 • mentorbegeleiding;
 • vrij gebruik van studio's en werkplaatsen;
 • bruikleen van professionele apparatuur;
 • workshops;
 • praktijkdagen.
Schrijf je nu direct in!

Opleidingsvarianten

Voltijdopleiding

 • Studieduur:

  3 jaar

 • Studietempo:

  2 (soms 3) dagen per week les

 • Lesdagen:

  van 10:00 tot 16:00 uur

 • Zelfstudie:

  18 uur per week gemiddeld

 • Studiekosten najaar 2017:

  € 16.715,- per jaar

  € 5.070,- voor het examenjaar

 • Meer informatie:

  waarom kiezen voor deze variant?

 • Startdata: 26 september, of bekijk alle startdata

Dagopleiding 1x per week

 • Studieduur:

  3 jaar

 • Studietempo:

  1 dag per week les

 • Lesdagen:

  van 10:00 tot 16:00 uur

 • Zelfstudie:

  14 uur per week gemiddeld

 • Studiekosten najaar 2017:

  € 8.790,- per jaar

  € 5.070,- voor het examenjaar

 • Startdata: 25 september, of bekijk alle startdata

Dagopleiding 1x per twee weken

 • Studieduur:

  5 jaar

 • Studietempo:

  1 dag per twee weken les

 • Lesdagen:

  van 10:00 tot 16:00 uur

 • Zelfstudie:

  7 uur per week gemiddeld

 • Studiekosten najaar 2017:

  € 5.545,- per jaar

  € 5.070,- voor het examenjaar

 • Startdata: 25 september, of bekijk alle startdata

Avond/dagdeelopleiding

 • Studieduur:

  4 jaar

 • Studietempo:

  1 dagdeel per week les

 • Lesdagen:

  van 10:00 tot 12:30 uur of

  van 19:30 tot 22:00 uur

 • Zelfstudie:

  12 uur per week gemiddeld

 • Studiekosten najaar 2017:

  € 5.070,- per jaar 

 • Startdata: 25 september, of bekijk alle startdata

Eigenlijk zijn er geen regels. Als de mensen naar je beelden willen blijven kijken heb je het goed gedaan.

Ruud de Jong (artistiek manager)

Op de Fotoacademie heb ik geleerd anders naar de wereld te kijken, om uit mijn comfortzone te stappen en mijn passie te volgen.

Sabine van Wechem (derdejaars student)

Een opleiding die zich richt op persoonlijke ontwikkeling en individuele begeleiding. Jouw talent is leidend.

Han Sieveking (oprichter Fotoacademie)

Dankzij de leuke docenten, mentoren, medewerkers en studenten is de Fotoacademie mijn tweede thuis geworden.

Kevin Kwee (alumnus dec 2016)

De Fotoacademie heeft mijn wereld positief op zijn kop gezet en mijn blik op het leven verrijkt en verdiept.

Caro Bonink (alumna en docent Basisopleiding)

De studenten van de Fotoacademie zijn zeer gemotiveerde, geïnteresseerde leerlingen en dat maakt het lesgeven bijzonder.

Judith Jockel (docent)

Op de Fotoacademie heb ik niet alleen veel over fotografie geleerd, maar ook heel veel over mezelf. De opleiding heeft mijn leven op een hele goede manier veranderd.

Patrick Rohr (alumnus dec 2015)

De Fotoacademie is de beste keuze die ik in mijn leven heb gemaakt. Ik voelde me direct op mijn plek.

Petra Katanic (derdejaars student)

Ik vind het heel bijzonder om studenten naar een hoger niveau te coachen, te inspireren en uit te dagen.

Liselotte Schuppers (mentor en workshopdocent)

Het leukste vind ik om dingen zo te combineren dat mensen heen en weer worden getrokken.

Rogier van 't Slot (alumnus dec 2015)

Ik heb gekozen voor de Fotoacademie, omdat er op deze school zeer persoonlijke begeleiding beschikbaar is.

Axel Sypkens Smit (eindexamen student)

Studiefases

Eerste fase - Verkennen

De eerste fase heeft tot doel een stevige basis te leggen op technisch en inhoudelijk gebied. Hierbij word je ondersteund door praktijklessen en gerichte opdrachten.

Wat leer je:

 • opnametechnieken;
 • digitale technieken en printtechniek;
 • compositie;
 • studiotechniek;
 • concept- en creativiteitsontwikkeling op het gebied van onder andere portret, landschap, documentaire en reportage.

Tweede fase - Ontwikkelen

In de tweede fase van de opleiding komen de technische camera, de middenformaat camera, de flits- en de audio-visuele technieken in de studio en op locatie aan bod.

Wat leer je:

 • een eigen fotografische visie ontdekken en ontwikkelen;
 • eigen accenten leggen op het gebied van onder andere sociale reportage, architectuur, portret, stilleven, mode, autonoom of geënsceneerde fotografie;
 • perfectionering van fotografische en digitale techniek;
 • conceptmatig en procesmatig werken;
 • verdieping door onderwijs in diverse beelddisciplines en nieuwe ontwikkelingen binnen de fotografie.

 

Splitsing studietrajecten

​Aan het einde van de tweede fase maak je, in samenspraak met de Fotoacademie, de keuze voor het verdere verloop van je opleiding in de derde en vierde fase.

Derde fase - Specialiseren

In de derde fase specialiseer je je niet alleen in een richting binnen de fotografie (studio, landschap, mode, portret, documentair, illustratief), maar ook in wat voor soort fotograaf je bent: werk je vanuit eigen concept of werk je vanuit een concept namens de opdrachtgever?

 • A: autonoom fotograaf
  ​Uitgangspunt: het ontwikkelen en uitvoeren van eigen ideeën en concepten binnen de autonome richting.
 • B: conceptueel fotograaf
  Uitgangspunt: het ontwikkelen van eigen ideeën en concepten aan de hand van gestelde opdrachten.
 • C: uitvoerend fotograaf
  ​Uitgangspunt: het naar eigen inzicht uitvoeren van opdrachten binnen een gegeven concept. 
 • D: journalistiek/documentair fotograaf
  ​Uitgangspunt: het bedenken en uitvoeren van 'eigen' documentaire/reportage series dan wel losse beelden voor kranten, tijdschriften of andere mediavormen, dan wel het naar eigen inzicht uitvoeren van opdrachten op het gebied van journalistiek, documentaire en portretfotografie.

Wat leer je:

 • verdieping door workshops;
 • praktijk- en marktgerichte opdrachten die passen bij jouw specialisatie;
 • het samenstellen van een portfolio in de gekozen richting, welke een goede basis vormt voor het afstudeerportfolio en daarnaast als leidraad dient bij het vinden van een eventuele stage.

Vierde fase - Afstuderen

In het laatste jaar bereid je je voor op het eindexamen. Welke richting je ook hebt gekozen, je studeert af op een portfolio en een eigen afstudeerproject. In overleg met de eindexamenbegeleiders kan gekozen worden voor een afwijkende eindexamenpresentatie. De begeleiding is in handen van de laatstejaars docenten waarbij je de mogelijkheid hebt om specialisten als individuele coach te benaderen. De eindexamengroep organiseert zelfstandig de eindexamenexpositie op een door henzelf gekozen locatie. De beoordeling vindt plaats door een onafhankelijke externe examencommissie die bestaat uit deskundigen uit het werkveld van de gekozen specialisatie(s) zoals galeriehouders, fotoredacteuren en artdirectors. Leg je het examen met goed gevolg af, dan ontvang je het felbegeerde Fotoacademie diploma, dat kan rekenen op een breed gedragen erkenning in de branche.

Tevens wordt in het laatste jaar aandacht besteed aan:

 • het doorontwikkelen van je eigen handschrift;
 • ondernemen: bijvoorbeeld vestiging en financiering van een eigen bedrijf, marketing, auteursrecht en agentschappen, subsidies.

Leander Varekamp (alumnus 2016)

Lessen en opdrachten

Gedurende de opleiding zul je opdrachten en projecten moeten uitwerken en presenteren en vinden theoretische toetsingen plaats. Mede aan de hand van de resultaten word je beoordeeld. Behaal je bij de beoordelingen en presentaties een voldoende resultaat en zijn daarnaast ook de overige werkzaamheden naar behoren uitgevoerd, dan kun je aan een hoger studiejaar deelnemen. Overigens zal de beoordeling van een student niet uitsluitend afhangen van de fotografische vorderingen. Aanwezigheid tijdens de lessen, werkhouding en enthousiasme zijn ook belangrijke aspecten. 

 

Keuzemodules

Naast het lesprogramma biedt de Fotoacademie ook nog een aantal keuzemodules aan, deels in workshopvorm, waardoor je je studiepakket naar eigen inzicht en voorkeur kunt verdiepen en aanvullen. Een belangrijk onderdeel hiervan bestaat uit de combinatie van moderne media: naast de fotografie houden we ons bezig met bewegend beeld (video, film) en animatie. Ook andere beeldtoepassingen krijgen ruim aandacht. Gedurende de opleiding neem je deel aan speciale praktijkdagen, welke grotendeels in het weekend zullen plaatsvinden. 

 

Zelfstudie en begeleiding

Een deel van de stof zul je door zelfstudie eigen moeten maken. Deze zelfstudie en het uitwerken van opdrachten kosten de nodige tijd; afhankelijk van de gekozen opleidingsvariant gemiddeld zo'n 7 à 18 uur per week. Overigens zul je deze tijd vooral besteden aan het fotograferen zelf en het uitwerken van de resultaten. Een goede planning en tijdsindeling zijn noodzakelijk.

De Fotoacademie ondersteunt al haar studenten via mentoren. Je kunt bij hen terecht voor werkbesprekingen, praktijktraining, opdracht-, project- en portfoliobegeleiding, coaching en voor vragen over de behandelde theorie. 

Toelatingsprocedure

Wil je starten met de Opleiding tot Fotograaf? Je kunt je altijd direct inschrijven zodat jij zeker bent van een opleidingsplek. Naar aanleiding van je inschrijving kijken wij of jij voldoet aan de toelatingsprocedure die gesteld wordt.

Indien je al in het bezit bent van het certificaat Basisopleiding Fotografie en je wilt de Opleiding tot Fotograaf volgen, dan is geen toelatingsprocedure van toepassing. Het certificaat Basisopleiding Fotografie geeft namelijk aan dat je al het juiste niveau bezit om te kunnen starten met de Opleiding tot Fotograaf.

Voor schoolverlaters geldt als minimale vooropleiding HAVO of MBO-4. De toelatingscommissie kan hiervan afwijken als zij van oordeel is dat de kandidaat voldoende kans maakt de opleiding tot een goed einde te brengen.

Ben je minderjarig en wil je starten met de Opleiding tot Fotograaf, dan moeten ouder(s)/verzorger(s) een toestemmingsformulier tekenen. Neem in dit geval contact op met de administratie.

De toelatingsprocedure start met het maken van een afspraak voor een toelatingsgesprek. Tijdens het toelatingsgesprek worden talent en ervaring aan de hand van eerder gemaakt fotowerk beoordeeld. Ook zullen twee toelatingstoetsen afgenomen worden.

Kortweg komt de toelatingsprocedure neer op:

 • het laten beoordelen van talent en ervaring via eerder gemaakt fotowerk;
 • het met goed gevolg afronden van de twee toelatingstoetsen;
 • voldoende ervaring met fotografie (o.a. basiskennis van en ervaring met opnametechnieken met een digitale spiegelreflexcamera);
 • voldoende kennis en ervaring op het gebied van digitale beeldverwerking in Lightroom en/of Photoshop;
 • goede beheersing van de Nederlandse taal.

 

 

Conclusie

Aansluitend op het (online) toelatingsgesprek krijg je te horen of je mag starten met de Opleiding tot Fotograaf. Blijkt het niveau onvoldoende te zijn dan is het noodzakelijk om eerst te starten met de Basisopleiding Fotografie. Indien enkel de toelatingstoets(en) niet voldoende is bestaat er ook nog een mogelijkheid om één van de applicatiecursussen opnametechniek of digitale beeldbewerking te volgen. De mogelijkheid om deel te nemen aan een applicatiecursus kan enkel door de toelatingscommissie worden bepaald.

De toelating kan eventueel ook online worden afgenomen mits je niet woonachtig bent in de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland of Utrecht.

Anneloes Pabbruwee (alumna 2015)

Studiekosten

De studiekosten voor de opleidingsvarianten van de Opleiding tot Fotograaf voor het opleidingsjaar najaar 2017 en voorjaar 2018 inclusief lesmateriaal bedragen:

 • voor de voltijdopleiding € 16.715,- per jaar*
 • voor de dagopleiding (1x per week) € 8.790,- per jaar*
 • voor de dagopleiding (1x per 2 weken) € 5.545,- per jaar*
 • voor de dagdeel/avond opleiding € 5.070,- per jaar*

*De studiekosten voor het eindexamenjaar bedragen € 5.070,-. De eenmalige inschrijfkosten bedragen € 125,-.

 

Materiaalkosten

De geschatte materiaalkosten (denk bijv. aan het printen van foto's of het presenteren van je werk) komen per fase voor alle opleidingsvarianten uit op € 1.100,- tot € 1.250,-. 

 

Betalen in termijnen

Tijdens je online inschrijving voor de Opleiding tot Fotograaf kun je op verzoek de studiekosten in zes of tien termijnen voldoen. Let op! Dit brengt extra kosten met zich mee welke verwerkt zijn in de termijnen. Voor deze termijnbetaling moet een incassomachtiging worden verstrekt. De termijntoeslag bedraagt:

 • voor de voltijdopleiding bij zes termijnen € 900,- en bij tien termijnen € 1.500,-
 • voor de dagopleiding (1x per week) bij zes termijnen € 465,- en bij tien termijnen € 770,-
 • voor de dagopleiding (1x per twee weken) bij zes termijnen € 285.- en bij tien termijnen € 480,-
 • voor de dagdeel/avond opleiding bij zes termijnen € 270,- en bij tien termijnen € 435,-

Toelatingsgesprek aanvragen

Wil je dit najaar graag starten met de Opleiding tot Fotograaf? Vraag dan een toelatingsgesprek aan.

Meld je nu aan

Portfolio laten beoordelen

Ben je benieuwd of jij het talent bezit waar wij naar op zoek zijn? Laat je portfolio beoordelen.

Meld je hier aan
Bezoek de Open Dag!