afgestudeerd in december 2016

Erikjan Koopmans

"A person’s interiority is very different than their exterior appearance and to some degree life is a performance” Philip-Lorca diCorcia

Afstudeerproject: RADEN RORO NAGOEDHIA OTOMO

Twee zussen, met een sterk verschillend karakter, groeiend beide via een andere weg, waardoor de één meer is uitgesproken en staat voor “De Ego” en de ander meer ingetogen en staat voor “De Zelf ”. Een relatie vanuit twee bloedverwanten, met andere gecreëerde normen en waarden, met wrijvingen uit jaloezie. Jaloezie wat wordt veroorzaakt doordat de één uitgroeit boven de ander.