afgestudeerd in december 2016

Dennis van Lingen

Afstudeerproject: If A Tree Falls In A Forest

Hikikomori (ひ き こ も り of 引 き 籠 も り; 'naar binnen trekken, beperkt worden, in een veilige plaats opgezogen', is een Japanse term om te verwijzen naar personen die zich acuut terugtrekken uit de samenleving, zoekend naar een extreme vorm van isolement en opsluiting.