Venus Veldhoen

Docent

“Mijn propedeuse fotografie heb ik behaald aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag. De jaren erna heb ik deze studie afgerond aan de Gerrit Rietveld Academie te Amsterdam. Ik studeerde kunstgeschiedenis aan de Vrije Universiteit (bachelor) en aan de Universiteit van Amsterdam (master). Mijn master scriptie ging over surrealistische fotografie in Parijs rond 1920."

"Ik ben gespecialiseerd in het maken van portretten en vanuit die invalshoek werk ik veel voor tijdschriften, pr-bureaus, uitgeverijen, vormgeefbureaus en diverse hulporganisties. Daarnaast ontwikkel ik mijn eigen projecten, onder andere over multiculturele onderwerpen."

"Fotografie is voor mij een documentair instrument. Bij mijn fotografische benadering probeer ik het individu binnen de samenleving of binnen zijn sociale context te plaatsen. Ik streef ernaar om met beeld niet alleen het verhaal van iemand naar voren te brengen maar ook de schoonheid van zijn of haar persoonlijke kracht. Veel elementen spelen hierbij een rol zoals het gezicht, de kleren, het licht, de kleur, de pose, maar ook de omgeving en de emotie. Al deze elementen samen bepalen als het ware de onzichtbare geschiedenis.”

Venus Veldhoen

Venus Veldhoen
Venus Veldhoen