De opleiding is gecentreerd in en rond het idee van een studio

De opleiding Conceptueel Beeld is gecentreerd in en rond het idee van een studio, waarin volgens het model van Schrofer (2018) het onderwijs zich afspeelt. In dit model staat het begrip studio' voor de, niet per se fysieke, omgeving van waaruit de beeldmaker zijn eigen ambities en talent vormgeeft. Deze studio is voorzien van een viertal basiselementen (segmenten). 

  • Segment werkbank

In de studio staat een werkbank opgesteld waarop het nodige gereedschap, materiaal en vaardigheden liggen.

  • Segment boekenplank

Een boekenplank voorziet de beeldmaker van naslagwerk en (actuele) bronnen uit de wereld van beeldende kunst, architectuur, filosofie en sociologie. Ook informatie afkomstig uit een maatschappelijke of economische hoek vinden hier een plaats. Kortom: alle facetten van de samenleving zijn op deze plank te vinden.

  • Segment tafel

Aan een tafel voert een beeldmaker oriënterende gesprekken met opdrachtgevers (bijvoorbeeld jouw docent), ‘peers’ (medestudenten), professionals (zoals het mentorenteam) en publiek. 

  • Segment deur

Een studiodeur kan open gezet worden om andere beeldmakers, professionals en andere gasten te ontvangen of om zelf naar buiten te treden om indrukken op te doen of om opdrachten te werven. 

Deze segmenten vormen samen een palet aan kennis, houding en vaardigheden en kunnen daarom niet los van elkaar gezien worden. Een van de vier segmenten vormt altijd het zwaartepunt binnen een set van opdrachten maar ook de andere drie kun je herkennen tijdens het uitwerken.