Ruud de Jong (artistiek manager en docent): 'De meerwaarde van de vernieuwde opleiding Conceptueel Beeld behelst een aantal aspecten. Zo is er meer nadruk op en ondersteuning voor het als fotograaf/beeldmaker kunnen inspelen op het fenomeen dat filmen met je camera een steeds nadrukkelijker onderdeel van de huidige beroepspraktijk is.'

'Ten tweede is de opleiding meer compact en doorzichtiger qua duur gemaakt door voor één tempo te kiezen, namelijk een driejarige opleiding; ook dit sluit meer aan bij hoe snel veranderingen in het werkveld plaatsvinden. Naast het basisprogramma dat zich de afgelopen jaren als een zekere factor heeft bewezen kun je nu de opleiding geheel persoonlijk vormgeven qua verdieping en verbreding door die workshops te kiezen die je wilt.'

Heb je vragen?

Heb je vragen of zijn er onduidelijkheden t.a.v. deze nieuwe opleiding Conceptueel Beeld? Graag brengen we je in contact met onze opleidingsadviseur Lotte Bronsgeest.