© Jensy Franco

© Jensy Franco

Ontwikkelen van een eigen visie en signatuur

Het opleidingsprogramma van ‘Conceptueel Beeld: opleiding voor fotografie en video’ richt zich met name op het ontwikkelen van een eigen visie en signatuur en is gecentreerd in en rond het idee van een studio, waarin volgens het didactische model van Schrofer (2018) het onderwijs zich afspeelt. Die ontwikkeling vindt plaats in een stimulerend klimaat met zoveel mogelijk verschillende invloeden. Naast het vaste opleidingsprogramma dat online in combinatie met praktijkonderwijs op locatie gegeven wordt zijn er extra keuzemodules, lezingen en exposities. De bundeling van deze activiteiten zorgt voor een levendige uitwisseling tussen studenten, beeldmakers en vertegenwoordigers van aanverwante disciplines, die bijzonder inspirerend is voor jouw ontwikkeling.

In het opleidingsprogramma is er een zorgvuldige balans tussen techniek en inhoud, een 3-jarige modulaire deeltijdopleiding op hbo-niveau waarbij geen theorie 'om de theorie' wordt gegeven, maar uitsluitend met het doel tot betere (stilstaande en bewegende) beelden te komen.

In deze tijd wordt er meer verwacht van een conceptueel beeldmaker: hij of zij denkt actief mee met de opdrachtgever, is onderdeel van het creatieve en conceptuele proces en wordt gekozen op basis van persoonlijkheid en visie.