Inhoudelijke ontwikkeling en technische vaardigheden

In de Basisopleiding Uitbouw wordt aandacht besteed aan zowel de ontwikkeling van het inhoudelijk deel als aan de uitbreiding van jouw technische vaardigheden op het gebied van stilstaand (fotografie) en bewegend beeld (video).

Net als bij de (Online) Basisopleiding is de digitale spiegelreflex of systeemcamera het uitgangspunt. Deze camera’s zijn geschikt voor het maken van foto’s (stilstaand beeld) en film (bewegend beeld). De moderne fotograaf bedient zich van beide disciplines.

Je werkt aan uiteenlopende opdrachten, van reportage tot portret en studio, je leert zo de basis van enkele specialisaties binnen fotografie en video en je maakt een aantal eigen projecten (vrij werk), welke (mede naar eigen voorkeur) deels als foto’s en deels als film mogen worden uitgevoerd.

Tijdens elke les komt er een nieuw fotografisch aspect aan bod. Behandeld worden o.a. de volgende creatieve en technische onderwerpen:

  • portret-, studio- en documentaire fotografie;
  • beeldanalyse en editing, met name tijdens de opdrachtbesprekingen;
  • verdieping in audiovisuele technieken;
  • reportageflits (alleen fotografie), ook in combinatie met bestaand licht. 

Opdrachten

De opdrachten worden in zwart-wit en/of kleur uitgewerkt. Compositie, conceptontwikkeling en beeldcommunicatie blijven belangrijke onderdelen van het lespakket, met nog meer aandacht voor het samenstellen van series.

Aanvullen met workshops

Je kunt het lesprogramma van de Basisopleiding Uitbouw tevens uitbreiden met aanvullende workshops voor verdieping, verbreding of een eerste oriëntatie. Als Basisopleiding Uitbouw student ben je automatisch toegelaten tot de workshops op niveau 0 en niveau 1.

Deze workshops worden ook aangeboden aan de eerstejaars studenten van de Opleiding Conceptueel Beeld, module 1.

Workshops vanaf niveau 2 en hoger hebben een toelatingsprocedure.