CRKBO geregistreerde onderwijsinstelling

De Fotoacademie is een bij het CRKBO geregistreerde onderwijsinstelling. In het Register Instellingen van het CRKBO staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs, waardoor wij geen btw-verplichting hebben.

Verder werken wij met tevredenheidsonderzoeken en evaluaties onder onze studenten.