Segment werkbank

EindtermToepassing kennis en inzicht
TrefwoordenPresentatie, idee, transformatie
KerncompetentieCreërend vermogen
Omschrijving

Kan authentiek beeldend werk maken dat voortkomt uit onderzoek en waarin de artistieke visie zichtbaar is.

Indicator bij niveau/denk aan

Werkt via associatie, analyse en interpretatie de opdracht uitt tot een concept dat het fundament vormt voor het beeldende werk. 

Transformeert onderzoeken, experimenterend en beschouwend, intuïties, indrukken en emoties tot beeldend werk en/of vertaalt het concept vanuit verbeeldingskracht, originaliteit, inventiviteit tot een ontwerp. 

Zet media, technieken, en materialen in om het beeldend werk te realiseren, zodanig dat het product en proces te herleiden zijn tot de opdracht. 

Maakt beeldend werk waardoor een persoonlijke visie of thematiek vanuit een eigen signatuur wordt verbeeld.
Ondersteunende competentie

Communicatie vermogen

Omschrijving

Is in staat om ideeën, concepten, werk, werkwijze, visie, motieven, overwegingen of conclusies te verwoorden voor de eigen ‘peer group’ en publiek van binnen en/of buiten het vakgebied. 

Zet mondelinge en schriftelijke vaardigheden in om eigen werk(-wijze), motieven, overwegingen en onderzoeksconclusies te presenteren en te verantwoorden aan professionals en publiek in een (inter-) nationale context. 

Ondersteunende competentie

Kennis en inzicht

Omschrijving

Heeft kennis van gangbare en actuele theorieën in het centrum van het vakgebied, kan die onderzoeksmatig en creatief gebruiken. 

Heeft kennis van de in de opleiding aangereikte selectie van uiteenlopende culturele, maatschappelijke en wetenschappelijke bronnen en kan deze in het eigen werk verantwoorden. 

Heeft via werk van studiegenoten en bestudering van andere beeldmakers kennisgemaakt met een bredere selectie van uiteenlopende culturele, maatschappelijke en wetenschappelijke bronnen en kan hier in een bespreking of onderzoeksverslag onderbouwde uitspraken over doen.

Segment boekenplank

EindtermOordeelsvorming
TrefwoordenContext, verkennen, vernieuwend
KerncompetentieOnderzoekend vermogen
Omschrijving

Positioneert zich kritisch ten opzichte van het beroepenveld, en/of de actualiteit in relatie tot eigen werk en werkwijze.

Indicator bij niveau/denk aan

Heeft kennis van en inzicht in de gangbare en actuele theoriën binnen het veld van lens-based media, kan deze verbinden met het eigen (toegepaste) onderzoek en werkwijze. 

Brengt onderzoeksvaardigheden en analytische vaardigheden samen om creatieve projecten te ontwikkelen. 

Voegt met eigen onderzoek nieuwe professionele kennis en inzichten toe aan het theoretische en/of praktische onderzoek in het beroepenveld. 

Gebruikt culturele, maatschappelijke en wetenschappelijke bronnen en kan deze in het eigen werk verantwoorden.

Relateert eigen werk aan werk van vakgenoten uit heden en verleden en problematiseert dit. 

Ondersteunende competentie

Communicatie vermogen

Omschrijving

Is in staat om ideeën, concepten, werk, werkwijze, visie, motieven, overwegingen of conclusies te verwoorden voor de eigen ‘peer group’ en publiek van binnen en/of buiten het vakgebied. 

Zet mondelinge en schriftelijke vaardigheden in om eigen werk(-wijze), motieven, overwegingen en onderzoeksconclusies te presenteren en te verantwoorden aan professionals en publiek in een (inter-) nationale context. 

Ondersteunende competentie

Kennis en inzicht

Omschrijving

Heeft kennis van gangbare en actuele theorieën in het centrum van het vakgebied, kan die onderzoeksmatig en creatief gebruiken. 

Heeft kennis van de in de opleiding aangereikte selectie van uiteenlopende culturele, maatschappelijke en wetenschappelijke bronnen en kan deze in het eigen werk verantwoorden. 

Heeft via werk van studiegenoten en bestudering van andere beeldmakers kennisgemaakt met een bredere selectie van uiteenlopende culturele, maatschappelijke en wetenschappelijke bronnen en kan hier in een bespreking of onderzoeksverslag onderbouwde uitspraken over doen.

Segment tafel

EindtermLeervaardigheden (intern)
TrefwoordenReflectie, discussie, zelfdiscipline
KerncompetentieVermogen tot groei en ontwikkeling
Omschrijving

Kan eigen werk en werkwijze blijvend ontwikkelen en verdiepen.

Indicator bij niveau/denk aan

Staat open voor nieuwe kennis, inzichten en vaardigheden, verwerft deze en kan daardoor omstandigheden benutten. 

Kent eigen kwaliteiten en identiteit, en zet deze op effectieve wijze in. 

Reflecteert op eigen persoonlijke ontwikkeling, eigen werk en werkwijze. Overziet implicaties van keuzes en kan deze beslissingen achteraf verantwoorden in relatie tot de eigen visie. 

Initieert feedback van anderen, stelt kritische vragen, staat open voor vragen van anderen, geeft en ontvangt feedback op constructieve wijze en ontwikkelt op basis daarvan eigen handelen en werk. 

Ondersteunende competentie

Ondernemend vermogen

Omschrijving

Organiseert het werkproces, zoekt daarbij evenwicht tussen beeldende en/of ontwerpende activiteiten en voorwaardenscheppende activiteiten.

Ontwikkelt een eigen werkproces en zet alle aspecten van dit werkproces en de betrokken vaardigheden in onderlinge samenhang naar eigen hand.

Gaat contacten aan die relevant zijn voor een netwerk waaraan een of meerdere aspecten van het eigen werk getoetst worden.

Heeft een overzicht van de spelers in de beroepspraktijk en benut deze voor de eigen positionering binnen het (toekomstige) beroepenveld.

Ondersteunende competentie

Vermogen tot samenwerken

Omschrijving

Realiseert eigen artistieke doelen in afstemming met anderen.

Gaat strategisch en respectvol om met verschillende rollen, verantwoordelijkheden, belangen en kwaliteiten in een samenwerkingsverband.

 

Segment deur

EindtermLeervaardigheden (extern)
TrefwoordenMotivatie, participatie, zelfkennis
KerncompetentieVermogen tot groei en ontwikkeling
Omschrijving

Kan eigen werk en werkwijze blijvend ontwikkelen en verdiepen.

Indicator bij niveau/denk aan

Staat open voor nieuwe kennis, inzichten en vaardigheden, verwerft deze en kan daardoor omstandigheden benutten.

Kent eigen kwaliteiten en identiteit, en zet deze op effectieve wijze in.

Reflecteert op eigen persoonlijke ontwikkeling, eigen werk en werkwijze. Overziet implicaties van keuzes en kan deze beslissingen achteraf verantwoorden in relatie tot de eigen visie.

Initieert feedback van anderen, stelt kritische vragen, staat open voor vragen van anderen, geeft en ontvangt feedback op constructieve wijze en ontwikkelt op basis daarvan eigen handelen en werk. 

Ondersteunende competentie

Ondernemend vermogen

Omschrijving

Organiseert het werkproces, zoekt daarbij evenwicht tussen beeldende en/of ontwerpende activiteiten en voorwaardenscheppende activiteiten.

Ontwikkelt een eigen werkproces en zet alle aspecten van dit werkproces en de betrokken vaardigheden in onderlinge samenhang naar eigen hand.

Gaat contacten aan die relevant zijn voor een netwerk waaraan een of meerdere aspecten van het eigen werk getoetst worden.

Heeft een overzicht van de spelers in de beroepspraktijk en benut deze voor de eigen positionering binnen het (toekomstige) beroepenveld.

Ondersteunende competentie

Vermogen tot samenwerken

Omschrijving

Realiseert eigen artistieke doelen in afstemming met anderen.

Gaat strategisch en respectvol om met verschillende rollen, verantwoordelijkheden, belangen en kwaliteiten in een samenwerkingsverband.