Inschrijven

Na inschrijving voor Toegepaste Fotografie via de website, ontvang je een schriftelijke bevestiging. Er komt een overeenkomst tot stand zodra de Fotoacademie je inschrijving heeft bevestigd. Fotoacademie hanteert een betaaltermijn van 30 dagen, waarbij in alle gevallen het lesgeld vóór aanvang van de opleiding moet zijn voldaan.
Fotoacademie mag in bijzondere omstandigheden studenten weigeren, schorsen en/of verwijderen. Dit geldt in ieder geval voor studenten die zich agressief, gewelddadig of niet volgens de algemeen aanvaarde normen gedragen. Studenten dienen zich aan de huisregels van Fotoacademie te houden en de aanwijzingen die door of namens Fotoacademie gegeven worden op te volgen.

Annuleren

Annulering dient schriftelijk of per email te geschieden. Het annuleringsformulier is op de website te vinden. Bij annulering tot 14 dagen voor aanvang van de opleiding worden geen kosten in rekening gebracht. Wanneer Fotoacademie je annulering 14 tot en met 7 dagen voor aanvang van de opleiding ontvangt, dan is 50% van het lesgeld verschuldigd. Bij annulering binnen één week voor aanvang van de opleiding is het volledige lesgeld verschuldigd.

Je inschrijving voor een opleiding is geannuleerd, wanneer dit door Fotoacademie bevestigd is. Mocht je een week na het insturen van je annulering nog geen reactie hebben ontvangen, dan dien je telefonisch contact op te nemen met Fotoacademie.

Fotoacademie behoudt zich het recht voor om bij te weinig aanmeldingen een geplande klas niet door te laten gaan.

Fotoacademie verwacht dat de student actief aan de opleiding deelneemt. Van Fotoacademie mag je verwachten dat de opleiding die zij verzorgt van hoogwaardig niveau is. Fotoacademie heeft het recht de indeling van de opleiding voor wat betreft plaats en tijd te wijzigen. Bij ziekte of verhindering van een docent doet Fotoacademie er alles aan om voor een gelijkwaardige vervanging te zorgen. Wanneer vervanging niet mogelijk is, zal Fotoacademie je zo snel mogelijk informeren en de les opnieuw inplannen. Incidentele uitval van een docent of een les geeft geen recht op schadevergoeding of restitutie van lesgeld.

Gebruik foto's door Fotoacademie

Door deelname aan Toegepaste Fotografie geef je Fotoacademie toestemming om het tijdens de opleiding gemaakte werk vrij te gebruiken voor eigen publicitaire doeleinden.

Algemene voorwaarden

Wanneer je je inschrijft bij Fotoacademie voor Toegepaste Fotografie dan accepteer je de toepasselijkheid van deze inschrijfvoorwaarden en de Algemene voorwaarden van Fotoacademie.

Vertrouwelijkheid

Alle informatie die door de student aan Fotoacademie wordt verstrekt, wordt door Fotoacademie vertrouwelijk behandeld. De student is er mee bekend en gaat er mee akkoord dat de door de student verstrekte persoonlijke gegevens door Fotoacademie beheerd en bewerkt worden conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Meer informatie is te vinden in de Privacy verklaring.

Contact

Wanneer je vragen hebt over de inschrijfvoorwaarden Toegepaste Fotografie kun je contact opnemen met de administratie via:

  • email: administratie@fotoacademie.nl
  • telefoon: 020-5309260
  • of schriftelijk: Fotoacademie t.a.v. de administratie, Sarphatistraat 35, 1018 EV Amsterdam