Inschrijven

Na inschrijving voor de Basisopleiding of de Basisopleiding Uitbouw via de website ontvang je een schriftelijke bevestiging met factuur. De studieovereenkomst met de Fotoacademie komt tot stand zodra de Fotoacademie de inschrijving heeft bevestigd. De Fotoacademie hanteert een betaaltermijn van 30 dagen, waarbij in ieder geval de studiekosten (of, bij termijnbetaling, de eerste termijn) vóór aanvang van de opleiding moeten zijn voldaan. Voor de varianten Basisopleiding Intensief en de Avond (ENG) kan niet in termijnen betaald worden.

De Basisopleiding en de Basisopleiding Uitbouw kennen geen inschrijfgeld.

Voor deelname aan de Basisopleiding is geen vooropleiding vereist. In principe kan iedereen zich inschrijven, ook wanneer je de Basisopleiding wilt gebruiken als een intensieve cursus. Voor de Basisopleiding Uitbouw is een toelatingsprocedure van toepassing.

De Fotoacademie behoudt zich het recht voor inschrijvingen te weigeren.

Wanneer je er voor kiest de Basisopleiding of de Basisopleiding Uitbouw in termijnen te betalen, worden de termijnen via automatische incasso door de Fotoacademie afgeschreven en wordt er een termijntoeslag in rekening gebracht.

De Fotoacademie mag zich over je kredietwaardigheid laten informeren door derden. Indien de uitkomst van een dergelijk onderzoek negatief is, kan de Fotoacademie betaling in termijnen weigeren.

Annuleren

Annulering dient schriftelijk of per email te geschieden. Het annuleringsformulier is op de website te vinden. Bij annulering van de Basisopleiding of de Basisopleiding Uitbouw binnen 14 dagen na je inschrijving worden geen kosten in rekening gebracht tenzij de opleiding al is gestart. Bij annulering tot 21 dagen voor aanvang van de Basisopleiding of de Basisopleiding Uitbouw is €200,- verschuldigd. Annuleer je 21 of minder dagen voor de aanvang dan zijn de volledige studiekosten verschuldigd. Wanneer de opleiding is gestart is annulering niet meer mogelijk.

Je inschrijving voor de Basisopleiding of de Basisopleiding Uitbouw is geannuleerd, wanneer dit door de Fotoacademie bevestigd is. Mocht je een week na het insturen van je annulering nog geen reactie hebben ontvangen, dan dien je telefonisch contact op te nemen met de Fotoacademie.

De Fotoacademie behoudt zich het recht voor om bij te weinig aanmeldingen de Basisopleiding of de Basisopleiding Uitbouw niet door te laten gaan.

Wisselen tussen opleidingsvarianten

Wanneer je van opleidingsvariant wilt wisselen (bijvoorbeeld van de dag 1x per week naar de avond) dan dien je dit aan te geven bij de administratie: administratie@fotoacademie.nl

Vertrouwelijkheid

Alle informatie die door de student aan de Fotoacademie wordt verstrekt, wordt door de Fotoacademie vertrouwelijk behandeld. De student is er mee bekend en gaat er mee akkoord dat de door de student verstrekte persoonlijke gegevens door de Fotoacademie beheerd en bewerkt worden conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Meer informatie is te vinden in de Privacy Verklaring.

Gebruik foto's door de Fotoacademie

Door deelname aan de Basisopleiding of de Basisopleiding Uitbouw geef je de Fotoacademie toestemming om het tijdens de opleiding gemaakte werk vrij te gebruiken voor haar eigen publicitaire doeleinden.

Contact

Wanneer je vragen hebt over de inschrijfvoorwaarden Basisopleiding kun je contact opnemen met de administratie via:

  • email: administratie@fotoacademie.nl
  • telefoon: 020-5309260
  • of schriftelijk: Fotoacademie t.a.v. de administratie, Sarphatistraat 35, 1018 EV Amsterdam