Het Alumni Netwerk Lidmaatschap

Om je in te kunnen schrijven als lid van het Alumni Netwerk is een afgeronde Opleiding tot Fotograaf of Conceptueel Beeld aan de Fotoacademie een vereiste. Na inschrijving voor het Alumni Netwerk van de Fotoacademie via de website, ontvang je een email bevestiging. Het lidmaatschap van het Alumni Netwerk is geldig tot het moment van opzegging. Opzegging kan per email aan administratie@fotoacademie.nl. Het lidmaatschap is beëindigd, wanneer dit door de Fotoacademie is bevestigd.

Vertrouwelijkheid

Alle informatie die door het Alumni lid aan de Fotoacademie wordt verstrekt, wordt door de Fotoacademie vertrouwelijk behandeld. Het Alumni lid is er mee bekend en gaat er mee akkoord dat de door het Alumni lid verstrekte persoonlijke gegevens door de Fotoacademie beheerd en bewerkt worden conform de Algemene verordening Gegevensbescherming. Meer informatie is te vinden in de Privacy Verklaring.

Contact

Wanneer je vragen hebt over de inschrijfvoorwaarden Alumni Netwerk kun je contact opnemen met de administratie via:

  • email: administratie@fotoacademie.nl
  • telefoon: 020-5309260
  • of schriftelijk: Fotoacademie t.a.v. de administratie, Bijlmerdreef 1289, 1103 TV Amsterdam