© Niels Jansen

© Niels Jansen

Indeling opleidingsprogramma

Het vaste opleidingsprogramma doorloop je in 3 jaar, is modulair opgezet en is gecentreerd in en rond het idee van een studio, waarin volgens het model van Schrofer (2018) het onderwijs zich afspeelt. De opleiding kent zes hoofdmodules:

 • Module 1 Verkenning
 • Module 2 Ontwikkeling
 • Module 3 Visie
 • Module 4 Specialisatie
 • Module 5 Signatuur
 • Module 6 Afstuderen

Je gaat de opleiding zelf verder vormgeven door twee aanvullende workshops in jaar 1 en in jaar 2 te kiezen.

Bekijk per jaar en per module waaruit het curriculum is opgebouwd.

Jaar 1: 'Module 1 Verkenning' en 'Module 2 Ontwikkeling'

Het eerste jaar heeft tot doel een stevige basis te leggen op technisch en inhoudelijk gebied. Hierbij word je ondersteund door praktijklessen en gerichte opdrachten. Tevens zorgt de Fotoacademie in dit studiejaar voor individuele coaching van de student.

 

1e helft – Module 1 Verkenning

Wat leer je :

 • opname- en printtechnieken;
 • reportageflitstechniek;
 • studiotechniek;
 • compositie en verhaaltechniek;
 • concept- en creativiteitsontwikkeling op het gebied van onder andere portret, stilleven en reportage;
 • audiovisuele technieken.

Je breidt het lesprogramma uit met aanvullende workshops. Bij Module 1 Verkenning kun je kiezen uit de workshops op niveau 1 - Verkenning

 

2e helft – Module 2 Ontwikkeling

Wat leer je:

 • start maken met eigen accenten leggen op het gebied van onder andere sociale reportage, architectuur, portret, stilleven, mode en autonoom, al dan niet geënsceneerd;
 • concept-/procesmatig werken;
 • uitbreiding en verdieping van de technieken uit het eerste half jaar.

Je breidt het lesprogramma uit met aanvullende workshops. Bij Module 2 Ontwikkeling kun je kiezen uit de workshops op niveau 2 -Ontwikkeling. Daarnaast kun je ook nog steeds kiezen uit de aanvullende workshops op niveau 1 - Verkenning. 

Je kiest twee aanuvllende workshops tijdens dit opleidingsjaar.

Jaar 2: 'Module 3 Visie' en 'Module 4 Specialisatie'

In het eerste deel van het tweede jaar ligt de nadruk op visie, in het tweede deel op specialisatie. In dit studiejaar maak je, in samenspraak met de Fotoacademie, de keuze voor het verdere verloop van je opleiding.

Je kiest, niet alleen voor een richting binnen de fotografie of film, maar ook voor welk type beeldmaker je wilt zijn.

 

1e helft – Module 3 Visie

Wat leer je:

 • een eigen visie ontdekken en ontwikkelen;
 • perfectionering van de door jou gekozen benodigde techniek;
 • verdieping op het gebied van concept-/procesmatig werken.

Aan het einde van deze eerste helft maak je, in samenspraak met de Fotoacademie, de keuze voor het verdere verloop van je opleiding.

Je breidt het lesprogramma uit met aanvullende workshops. Bij Module 3 Visie kun je kiezen uit de aanvullende workshops op niveau 3 - Visie. Daarnaast kun je ook nog steeds kiezen uit de aanvullende workshops op niveau 1 - Verkenning en niveau 2 - Ontwikkeling.

 

2e helft – Module 4 Specialisatie

Tijdens deze tweede helft specialiseer je je niet alleen in een richting (zoals studio, landschap, mode, portret, documentair, illustratief), maar ook in wat voor soort beeldmaker je bent: werk je vanuit eigen concept of werk je vanuit een concept namens de opdrachtgever? Werk je vanuit de bestaande situatie of creëer je liefst je eigen wereld?

 • Conceptueel uitvoerend beeldmaker

Uitgangspunt: het naar eigen inzicht uitvoeren van opdrachten binnen een gegeven concept.

 • Conceptueel initiërend beeldmaker

Uitgangspunt: het ontwikkelen van eigen ideeën en concepten aan de hand van gestelde opdrachten.

 • Autonoom beeldmaker

Uitgangspunt: het ontwikkelen en uitvoeren van eigen ideeën en concepten binnen de autonome richting.

 

Wat leer je:

 • het uitwerken van praktijk- en marktgerichte opdrachten die passen bij jouw specialisatie;
 • het samenstellen van een portfolio in de gekozen richting, welke een goede basis vormt voor het afstudeerportfolio en daarnaast als leidraad dient bij het vinden van een eventuele stage;
 • auteursrecht, startende ondernemer en externe vertegenwoordiging.

Je breidt het lesprogramma uit met aanvullende workshops. Bij Module 4 Specialisatie kun je kiezen uit de aanvullende workshops op niveau 4 - Specialisatie. Daarnaast kun je ook nog steeds kiezen uit de aanvullende workshops op niveau 1 - Verkenning, niveau 2 - Ontwikkeling en niveau 3 - Visie.

Je kiest twee aanvullende workshops tijdens dit opleidingsjaar.

Jaar 3: 'Module 5 Signatuur' en 'Module 6 Afstuderen'

In het derde en tevens laatste jaar bereid je je voor op het eindexamen. Welke richting je ook hebt gekozen, je studeert af met een eigen afstudeerproject, al dan niet gecombineerd met een portfolio in een totaalpresentatie.

 

1e helft – Module 5 Signatuur 

De begeleiding is in handen van de eindexamendocenten waarbij je tevens de mogelijkheid hebt om specialisten als individuele coach te benaderen.

Vanzelfsprekend wordt in dit laatste jaar aandacht besteed aan het doorontwikkelen van je eigen signatuur vertaald in eigen project(en) en/of jouw portfolio.

 

2e helft – Module 6 Afstuderen 

Dit half jaar staat geheel in het teken van het afsluitende examen. Je richt je op je eindproject(en) en indien van toepassing de perfectionering van je portfolio.

De eindexamengroep organiseert zelfstandig de eindexamenexpositie op een door henzelf gekozen locatie. In overleg met de eindexamenbegeleiders kan een student kiezen de eindexamenpresentatie als een installatie vorm te geven. De beoordeling vindt plaats door een onafhankelijke externe examencommissie die bestaat uit deskundigen uit het werkveld van de gekozen specialisatie(s) zoals galeriehouders, beeldredacteuren, artdirectors, fotografen en filmers.

Leg je het examen met goed gevolg af, dan ontvang je het felbegeerde diploma, dat kan rekenen op een breed gedragen erkenning in de branche.