Jenny Smets is fotoredacteur, curator en consultant gespecialiseerd in hedendaagse (documentaire) fotografie & visual storytelling

Zij heeft ruime ervaring als fotoredacteur en werkte voor diverse publicaties waaronder Vrij Nederland, Trouw en Het Parool. Zij begeleidt fotografen, edit foto-verhalen en projecten en adviseert over de inhoud en vorm van een project.
Jenny is tevens docent aan de afdeling fotografie van de KABK in Den Haag en internationaal geeft ze trainingen en workshops storytelling en editing aan professionele fotografen. Voor World Press Photo begeleidt ze de jaarlijkse Joop Swart Masterclass voor documentaire fotografen.

In opdracht van de Fotoacademie ontwikkelde zij het Expert Programma: Story development & Impact. In dit programma begeleidt zij een kleine groep ambitieuze professionals bij de ontwikkeling van hun projecten. Met nadruk op het verhaal, de inhoud en het beoogde publiek, en keuzes over de vorm, het platform en de samenwerkingen die nodig zijn om het verhaal te lanceren en het beoogde publiek te bereiken.

Begin april 2022 start alweer de derde editie van haar programma. Wij spraken haar over dit programma en over impact in het algemeen.

 

‘Impact’ van de projecten is een nadrukkelijke focus van het expert programma en van de workshops die je ook in het buitenland verzorgt. ‘Impact' gaat verder dan ‘zichtbaarheid'. Wanneer heeft een project impact, wanneer is dat doel bereikt?

'Elke fotograaf die een nieuw project begint doet dat, bewust of onbewust, met een bepaald einddoel voor ogen. Uiteindelijk wil je iets bewerkstelligen met je project. Wat dat precies is kan heel divers zijn. Het kan zijn dat je een maatschappelijke kwestie voor het voetlicht wil brengen en je een breed publiek bewust wil maken van een ‘misstand’. Even waardevol is het als je een klein publiek voor ogen hebt die je een zintuigelijke of emotionele ervaring wil meegeven. Wat je motivatie ook is, hoe ambitieus of bescheiden je doel ook is, uiteindelijk wil je dat je beelden impact hebben op de mensen die je werk gaan zien of waarmee je samenwerkt. Die impact kan variëren van een maatschappelijke verandering of bewustwording tot aan ontroering. Impact is in dit geval dat je iets te weeg brengt bij je publiek, en dat kan variëren van dat ze iets leren van het project, zich bewust worden van (voor)oordelen, een aanzet tot een gedragsverandering tot aan een ontroering en empathie of een emotionele ervaring als gevolg van schoonheid.'

 

Het wel of niet nastreven van (maatschappelijke) impact zegt ook iets over de motieven van de fotograaf. Zou (het triggeren van) impact voor elke fotograaf een doel op zich moeten zijn?

'Ik denk niet dat het hebben van impact een doel op zich moet zijn, dit impliceert dat er projecten bestaan die helemaal geen impact hebben. Ik denk dat het belangrijk is dat fotografen zich bewust zijn wat die impact van hun project precies kan zijn en hoe ze verschillende middelen kunnen gebruiken om die impact te bewerkstelligen.'

 

In het dichtbevolkte rijk der fotografen is het bijzonder lastig om je als professioneel beeldmaker te onderscheiden en een goed project te laten werken. Wat zijn wat jou betreft essentiële stappen / eigenschappen om als fotograaf die verbinding te vinden en de juiste samenwerkingen te kunnen aangaan?

'Een project waarvan de maker goed heeft onderzocht wat de relevantie is en waarvan je overtuigd bent van het belang, wat de kracht is van je beelden en wat het uiteindelijke project nodig heeft aan( inhoudelijke ) ondersteuning en aanvulling maakt een grote kans om succesvol te eindigen. Zelfkennis van waar je kracht ligt als maker is een belangrijke eigenschap, authenticiteit een andere.'

'Uiteindelijk is je onderwerpskeuze, de afbakening hiervan en het vinden van een onderscheidende visuele aanpak essentieel. En dat alles met een publiek voor ogen.'

'Succesvol is overigens een ruim begrip, dat hoeft niet perse in te houden dat het een enorm publiek heeft bereikt of veel geld heeft opgebracht, soms is dat veel bescheidener en ben je tevreden als je een project hebt dat door een klein maar voor jou relevant publiek zichtbaar is.'

 

Wat kan je verder vertellen over de verschillende fases in het programma? Waar ligt voor jou de focus?

'De focus zal liggen op hoe je handvatten kunt vinden om je project tot een hoger plan te brengen. Research zal niet alleen ingezet worden om je kennis van het gekozen onderwerp te verdiepen, maar ook om de juiste vorm en samenwerkingen te vinden. Is er misschien een wetenschapper of journalist die je onderwerp kan aanvullen met kennis, een maker van een ander medium (denk aan kunstenaar, vormgever) die waardevolle bijdragen aan het project kan leveren? Kun je inspirerende projecten vinden die je helpen om de juiste visuele taal of platform te vinden?'

'Die research is de eerste fase, maar zal gedurende de productiefase waarin je fotografeert een rol blijven spelen.
De fase waarin je je narratief of verhaallijn gaat vaststellen en waarin je gaat selecteren en keuzes gaat maken over de uiteindelijke vorm is ook een belangrijk onderdeel van de ontwikkeling van je project.'

'Het doel is bewustwording van hoe je middelen als research, editing, samenwerkingen e.d kunt inzetten om je project te verdiepen en je impact te vergroten.'

 

Wat is het concrete doel van het programma, waar werken de fotografen naartoe?

'Uiteindelijk wil ik dat de fotografen die hebben deelgenomen aan dit programma zich meer bewust zijn van de middelen die ze kunnen inzetten om hun project de impact te geven die ze nastreven. Dat ze in woord en beeld in staat zijn om te communiceren met een gekozen publiek, dat ze kunnen formuleren wat de gewenste impact van hun project is en hoe ze dat kunnen bereiken. En dat ze weten dat daar meer voor nodig is dan alleen het fotograferen; research, afbakenen, visuele stijl of concepten, en dat relevante samenwerking daar een belangrijk onderdeel van is. Het leidt tot meer focus, ze kunnen doelgerichter werken. Uiteindelijk levert dat een onderscheidend project op met meer diepgang en naar ik hoop meer impact.'