Expositie ‘De Ronde Hoep in beweging’

 

Met de komst van nieuwe bewoners verandert de inrichting van veel ‘buitengebieden’ van Nederland. Waar voorheen voornamelijk boeren hun koeien lieten grazen, breidt de verstedelijking zich uit naar deze gebieden.

Zo ook in Amstelland: het gebied rond de rivier de Amstel onder de rook van Amsterdam. Een open en groen gebied met in het hart de Ronde Hoep-polder.

In Amstelland strijkt een nieuwe generatie neer die andere keuzes maakt dan de oorspronkelijke bewoners wat comfort en levensstijl betreft, en die zich het gebied langzaamaan toe-eigent. Zo worden grote, dure villa’s gebouwd met aangelegde en keurig onderhouden tuinen.

De fotoserie ‘De Ronde Hoep in beweging’ laat zien hoe ‘nieuw’ zich naast ‘oorspronkelijk’ ontwikkelt en wat de invloed is op de inrichting en het gebruik van landschap en omgeving.

Het verhaal speelt zich af in het Amstelland, maar eenzelfde ontwikkeling vindt plaats door heel Nederland heen. De observerende beelden nemen je mee naar het gebied en leggen vast hoe mensen zich tot elkaar en het landschap verhouden.

 

De expositie ‘De Ronde Hoep in beweging’ is vanaf 1 januari 2021 tot 31 mei 2021 te zien in gezondheidscentrum Aemstelwijck in Ouderkerk aan de Amstel. Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur. Gratis toegankelijk. Corona-proof.

 

 

© Sandra Hazenberg

© Sandra Hazenberg

© Sandra Hazenberg

© Sandra Hazenberg

© Sandra Hazenberg

© Sandra Hazenberg

© Sandra Hazenberg

© Sandra Hazenberg

© Sandra Hazenberg

© Sandra Hazenberg

© Sandra Hazenberg

© Sandra Hazenberg

© Sandra Hazenberg

© Sandra Hazenberg

© Sandra Hazenberg

© Sandra Hazenberg

© Sandra Hazenberg

© Sandra Hazenberg

© Sandra Hazenberg

© Sandra Hazenberg

© Sandra Hazenberg

© Sandra Hazenberg

Sandra Hazenberg

 

‘Wat niet belicht wordt, bestaat niet. Als iets wel belicht wordt, wordt het zichtbaar en niet vergeten.’

Sandra Hazenberg is een documentair fotograaf, waarbij het haar er vooral om gaat het leven van alledag te laten zien voordat het verdwijnt. Sandra is nieuwsgierig naar en ziet betekenis in de ‘gewone’ mens en het ‘gewone’ bestaan in relatie tot de voortschrijdende tijd. Van de verhalen van mensen en hoe ze leven probeert zij een stukje te vangen en te documenteren.

Ieder mens krijgt vorm door zijn of haar omgeving en door de verschillende sociaal-maatschappelijke groepen waar hij of zij deel van uitmaakt, bijvoorbeeld binnen het gezin, als bewoner en met leeftijdsgenoten. Mensen, zeker uit eenzelfde omgeving of groep vertonen gelijkenis, maar er zijn altijd weer verschillen tussen mensen waardoor iedereen toch uniek is.

Door het zichtbaar maken van ieders verhaal vraagt Sandra aandacht voor deze mensen, en verbindt hen met hun omgeving en de sociale groepen waarin zij zich bewegen. Door dit uit te lichten, wordt het bijzonder en de moeite waard om vast te leggen.

De fotografie-projecten van Sandra kenmerken zich door een lange, intensieve weg die afgelegd wordt om diepgang te bereiken. De foto’s zijn geen objectief verslag: Sandra proeft de sfeer en maakt hiervan haar verhaal: een document om te bewaren.

Bij haar onderwerpkeuze laat zij zich leiden door haar maatschappelijke betrokkenheid en interesse in mensen. Zij vertrekt vanuit onderwerpen die dichtbij haar zelf liggen en gaat op onderzoek uit. De projecten worden gekoppeld aan de huidige tijd en de maatschappelijke context.