Adresgegevens

Bezoek- en postadres: Sarphatistraat 35, 1018 EV Amsterdam

Algemeen telefoonnummer: +31 (0)20 530 9260

Mentoren telefoonnummer: +31 (0)20 530 9266

Algemeen e-mailadres: info@fotoacademie.nl

Studentenadministratie: administratie@fotoacademie.nl

Als je medewerkers direct wilt e-mailen: team Fotoacademie

Afmelden bij afwezigheid

Je aan-/afwezigheid wordt per les geregistreerd op de presentielijst door de docent. Indien je afwezig bent vernemen wij dit graag ruimschoots voorafgaand aan de les. Je kunt hiervoor de studentenadministratie inlichten via het algemene telefoonnummer van maandag t/m vrijdag van 09:00 tot 17:00 uur. Buiten deze uren om kun je je afwezigheid melden via de mentorenlijn. 

 

 

Agenda's

In de algemene jaarplanning kun je zien wanneer de onderwijsvrije perioden zijn, wanneer de decaan avondspreekuur heeft, etc. Wil je weten wanneer een mentor aanwezig is? Klik hier voor het mentorenrooster.

Beoordelingsinformatie: rooster

Op de pagina ‘beoordelingsinformatie’ wordt uiterlijk twee weken voor aanvang van de (herkansings)beoordelingen het rooster geplaatst.

Beoordelingen: inzicht in voortgang

Beoordelingsmomenten zijn zowel voor jou als voor ons belangrijke momenten om vast te kunnen stellen hoe je je het afgelopen half jaar hebt ontwikkeld. Het is daarom goed om altijd werk te laten beoordelen op officiële (tussen)beoordelingen, ongeacht of je nu alles af hebt en/of op het niveau hebt afgeleverd zoals jij het voor ogen hebt. Aan de hand van de feedback die je krijgt weet je immers op welke punten je al op de goede weg bent en waar je meer aandacht aan moet besteden. Onder jouw persoonlijke account in KLIK kun je jouw digitale beoordelingsoverzicht vinden.

Bijwerken kennis

Soms is het fijn om even jouw kennis over kunstgeschiedenis op te frissen met deze naslagwerken:

 • Naomi Rosenblum, A World History of Photography
 • H.W.Janson, Janson's History of Art
 • E.H. Gombrich, Eeuwige Schoonheid
 • BBC documentaire: The genius of Photography
 • Diverse auteurs, Schilderkunst van A tot Z, 2007
 • Ad de Visser, Hardop kijken, 2006
 • Bordwell en Thompson, Film Art - An Introduction, 2016
 • Steven Ascher, The Filmmaker’s Handbook, 2003
 • Johannes Itten, kleurenleer, 2016
 • Ton Hendriks, Beeldspraak - Fotografie als visuele communicatie, 2013

Communicatie namens de Fotoacademie

Op het door jou ingestelde e-mailadres in KLIK zullen wij je onder andere online informeren via onze interne nieuwsbrief over ontwikkelingen binnen de Fotoacademie en wanneer je je weer kunt inschrijven voor een volgend collegejaar. Zorg er dus voor dat jouw contactgegevens in KLIK up-to-date zijn en houd je mail goed in de gaten zodat je geen belangrijke opleidingsinformatie mist.

Docenten (onderwijzend team)

Bij de Fotoacademie krijg je les van docenten die midden in de beroepspraktijk staan: ze vormen samen met de mentoren het hart van de Fotoacademie. Alle docenten werken ook als fotograaf zodat de lessen altijd actueel en aan de dagelijkse praktijk getoetst zijn. Na de eerste fase van de opleiding kom je aanvullend gast- en workshopdocenten tegen die je specifieke praktijkkennis en nieuwe inzichten bieden. Alle docenten hebben een Fotoacademie mailadres. Mail naar [naamachternaam]@fotoacademie.nl.

Geen koffie (of thee)

Het is niet toegestaan om koffie of thee mee te nemen naar leslokalen of studio’s omdat we willen voorkomen dat jouw foto’s en/of apparatuur (onherstelbaar) beschadigd raken.

Kluisjes

Beneden, naast lokaal 2, in het souterrain bevinden zich kluisjes voor studenten. Het gebruik van een kluisje werkt heel simpel maar uiteraard is er een aantal spelregels aan verbonden, en wel de volgende:

 • de kluisjes zijn te gebruiken tussen 09.00 en 23.00 uur;
 • het is niet toegestaan spullen langer dan 1 dag in een kluisje te bewaren;
 • het bewaren van drank en/of etenswaren in een kluisje is niet toegestaan; 
 • de directie heeft bij het vermoeden van misbruik het recht een kluisje te openen;
 • bij verlies van een sleutel wordt € 10,- in rekening gebracht.

Lesopdrachten

Alle lesopdrachten zijn te downloaden vanuit KLIK. Het is aan te raden om de opdrachten mee te nemen naar de lessen zodat je aantekeningen kunt maken als de docent een toelichting geeft op de opdrachten, of tips geeft over de aanpak ervan.

Materiaal (basis)

Om goed beslagen ten ijs te komen bij de start van het opleidingsprogramma, kun je via de pagina: benodigde apparatuur en software bekijken welk materiaal je nodig hebt. 

Medewerkers (ondersteunend team)

Tijdens de opleiding spreek je natuurlijk regelmatig met docenten en mentoren. Maar bij wie kun je terecht met financiële vragen? Of zoek je contact met een specifieke afdeling of persoon?

Mentoren (onderwijzend team)

Onze mentoren zijn in de praktijk werkzame fotografen en specialisten, die beschikbaar zijn voor onze studenten als ondersteuning van de studie, voor individuele begeleiding en om training te geven in onze digitale werkplaatsen en studio's. Regelmatig geven mentoren ook gespecialiseerde workshops.

De Fotoacademie heeft tien mentoren in dienst die alle opdrachten kunnen bespreken en hier feedback op kunnen geven. Je kunt via KLIK het mentorenrooster inzien.

Onze mentoren:

Arie de Leeuw

Eva van Ooijen

Marjolein van Veen

Menno Bartelse

Monique Baan

Nicole Segers

Niels Huneker

Liselotte Schuppers

Paul Vos

Robert van der Molen

Mentoren zijn beschikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 10:00 en 22:00 uur. Op zaterdag kunnen mentoren benaderd worden tot 16:00 uur. Je kunt binnen komen lopen of een (online) afspraak maken met een mentor. Maar als je een korte vraag hebt, dan kun je ook bellen met de Mentorenlijn: 020 - 530 92 66 op de volgende momenten:

 • maandag tot en met vrijdag: 10.00 - 22.00 uur
  zaterdag: 11.00 - 16.00 uur

Model voor de opbouw van de opleiding

De opleiding Conceptueel Beeld is gecentreerd in en rond het idee van een studio, waarin volgens het model van Schrofer (2018) het onderwijs zich afspeelt. In dit model staat het begrip ‘studio' voor de, niet per se fysieke, omgeving van waaruit de beeldmaker zijn eigen ambities en talent vormgeeft. Deze studio is voorzien van een viertal basiselementen (segmenten). 

 

Ondersteuning beeldbewerking en audiovisueel

Gerwald Radsma leert je hoe je foto’s kunt (na)bewerken. Daarnaast kan hij ondersteuning bieden bij printproblemen en geeft hij bijles Photoshop, animatie en overige multimedia.

Eva Sjerps is er voor de audiovisuele ondersteuning.

Maak hier een afspraak.

Online reserveren

Het reserveren van studio’s, werkplaatsen of uitleenapparatuur gaat via onze digitale studieportal KLIK. Maar lukt het je niet een reservering te maken of heb je vragen over de reservering zelf, dan kun je bellen naar de Mentorenlijn: 020 - 530 92 66. De mentoren zijn telefonisch bereikbaar op:

maandag tot en met vrijdag:  10.00 - 22.00 uur
zaterdag: 11.00 - 16.00 uur

Plattegrond van studio’s 1, 2 en 3

plattegrond studio 1, 2 en 3

Roken

Graag willen we je erop wijzen dat de patio (op kelderniveau, achterzijde) de plek is om een rookpauze te nemen. Het is niet toegestaan om te roken voor de entree. Alvast bedankt voor je medewerking!

Stopzetting/onderbreking

Mocht je de opleiding aan het eind van je studiejaar voor een half of een heel jaar willen onderbreken, dan wel met de opleiding willen stoppen, dan dient dit uiterlijk op 14 januari (voor studiejaren die in februari/maart starten), dan wel op 14 augustus (voor studiejaren die in september/oktober starten), schriftelijk of per email aan de administratie doorgegeven te worden.

Bij onderbreking dan wel stopzetting na 14 januari respectievelijk 14 augustus, zijn de volledige studiekosten voor het betreffende studiejaar verschuldigd. Hiervan is het volgende uitgezonderd: vindt jouw eindbeoordeling, voor een studiejaar dat in januari/februari eindigt, na 10 januari plaats, dan heb je de mogelijkheid om binnen 5 werkdagen aansluitend aan deze eindbeoordeling kosteloos de opleiding stop te zetten of te onderbreken. Deze uitzondering geldt niet voor een tussenbeoordeling of een taakbeoordeling.

Wanneer de stopzetting of onderbreking in de loop van een studiejaar plaats vindt, zijn de volledige studiekosten voor het betreffende studiejaar verschuldigd.

Studentenpas

Zodra de lesgroepen van start zijn gegaan, worden alle gegevens nog een keer gecontroleerd voordat de studentenpassen worden aangevraagd. Na de aanvraag duurt het ongeveer twee weken voordat de pas klaar is. De docent reikt de studentenpassen in de les uit. Bij sommige fotospeciaalzaken (zoals Cameraland of Calumet) kun je korting krijgen op bijvoorbeeld fotopapier op vertoon van de studentenpas. De NS geeft helaas geen korting op treinreizen aan studenten van de Fotoacademie.

Studio en digitale werkplaats

De studio en digitale werkplaatsen zijn beschikbaar voor alle studenten van de diverse opleidingen. Je kunt gebruik maken van de faciliteiten als je de desbetreffende lessen en/of instructies met goed gevolg hebt doorlopen. Dit betekent dat je uitsluitend mag werken met de apparatuur waarvan je de werking kent en met goed gevolg een test hebt afgelegd. Bij twijfel overleg je met een mentor. 


Een werkplaatsplek dient van tevoren te worden gereserveerd. Je kunt tot maximaal een maand vooruit reserveren. In totaal mag je niet meer dan vijf dagdelen per soort werkplaats en niet meer dan acht dagdelen in het totaal tegelijk gereserveerd hebben. Een studio mag je niet meer dan twee aaneengesloten hele blokken reserveren (voor uitzonderlijke, uitgebreide shoots zijn uitzonderingen mogelijk.) 
Als je een plek reserveert moet je ook opgeven wat je van plan bent te gaan doen, zodat je in overleg met de mentor ingedeeld kunt worden op een passende plek. Meld het ook als je de kleed- en visagieruimte wilt gebruiken op de eerste etage. Reserveren kan via KLIK

Studiogebruik

Zorg dat je op tijd aanwezig bent en zorg ook dat je alles weer op tijd schoon achterlaat. Het is ook de bedoeling dat je daadwerkelijk aan het werk bent (vanzelfsprekend zijn korte pauzes geen probleem), zodat we niet de situatie krijgen dat iemand de hele dag een plek bezet houdt en daar slechts twee uur aan het werk is. Lees hier meer over het werkplaatsgebruik.

Studiovakken

De studio is ingedeeld in meerdere vakken. Zorg dat je bij je reservering met de indeling bekend bent zodat je niet voor verrassingen komt te staan als je daadwerkelijk wilt gaan fotograferen.

Studievoortgang en advies: decaan

Je kunt contact zoeken met de decaan als je bijvoorbeeld advies wilt over jouw planning of hoe om te gaan met (persoonlijke) omstandigheden die van invloed zijn op je studievoortgang. Hiervoor kun je altijd bij de decaan binnenlopen, maar om een goed beeld te kunnen geven van jouw vraag kun je het beste een afspraak maken. Op die manier heb je de tijd om jouw verhaal goed toe te lichten en kan de decaan je beter van dienst zijn. Je kunt ook elke laatste maandag van de maand gebruik maken van het avondspreekuur. Meer informatie kun je vinden via het decanaat in KLIK. 

Wachtwoord KLIK vergeten?

Geen nood, je vraagt een nieuw wachtwoord aan via KLIK.

Wall of Fame

Als Fotoacademie zijn wij trots op onze studenten, docenten, mentoren, alumni. En dat willen we laten zien! Onze Wall of Fame geeft een overzicht van de vele prijswinnaars die afkomstig zijn van de Fotoacademie. Nieuwsgierig? Werp tijdens een vrij moment eens een goede blik op de muur bij binnenkomst.