Logo Fotoacademie
ENGKennismaken?
Direct inschrijven

Particulier onderwijsinstituut

De Fotoacademie is een particulier onderwijsinstituut. Dat betekent dat we geen subsidie ontvangen vanuit het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en dat we dus geen geaccrediteerde onderwijsinstelling zijn. De opleidingskosten zijn daarom hoger dan in het bekostigd onderwijs. Dit betekent ook dat je als student geen recht hebt op studiefinanciering dan wel op de Wet studievoorschot.

Kwaliteitsbepaling

De Fotoacademie is een bij het CRKBO geregistreerde onderwijsinstelling. Dit wil zeggen dat wij geen btw-verplichting hebben. Verder werken wij met tevredenheidsonderzoeken en evaluaties onder onze studenten.