Logo Fotoacademie

Onderdeel van

Onderdeel van

Particulier onderwijsinstituut

De Fotoacademie is een particulier onderwijsinstituut. Dat betekent dat we geen subsidie ontvangen vanuit het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en dat we dus geen geaccrediteerde onderwijsinstelling zijn. De opleidingskosten zijn daarom hoger dan in het bekostigd onderwijs. Dit betekent ook dat je als student geen recht hebt op studiefinanciering dan wel op de Wet studievoorschot.

Kwaliteitsbepaling

De Fotoacademie is een bij het CRKBO geregistreerde onderwijsinstelling. In het Register Instellingen van het CRKBO staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs, waardoor wij geen btw-verplichting hebben.

Verder werken wij met tevredenheidsonderzoeken en evaluaties onder onze studenten.