Logo Fotoacademie

Onderdeel van

Onderdeel van

De huidige situatie omtrent het coronavirus heeft een dermate groot effect op de mogelijkheden voor Fotogram dat we hebben besloten om alle lesactiviteiten van Fotogram te staken met ingang van het nieuwe jaar. Concreet betekent dit dat Fotogram niet meer zal bestaan per 1 januari 2021.

Fotogram was net als Fotoschool en Fotoacademie een onderdeel van het Fotohuis in Amsterdam.