Onderwijzend team

Het onderwijzend team vormt het hart van de Fotoacademie.

De Fotoacademie heeft een uitgesproken voorkeur voor docenten en mentoren die voornamelijk als beeldmakers (vakfotograaf, artdirector of videomakers) werkzaam zijn. Onze ervaring is namelijk dat deze mensen beter op de hoogte zijn van de laatste trends, enthousiaster voor de groepen staan en constant de vinger aan de pols hebben wat betreft nieuwe ontwikkelingen binnen het vakgebied.

Deze dynamische aanpak is ook terug te vinden in de lessen. Vanzelfsprekend hebben alle docenten ook ruime ervaring met lesgeven en worden zij vanuit de Fotoacademie begeleid.

Extra mentorbegeleiding naast de lessen

De Fotoacademie hanteert een uniek systeem voor mentorbegeleiding. Deze persoonlijke begeleiding is onontbeerlijk voor een goede studievoortgang van een intensieve kwaliteitsopleiding op hbo-niveau.

 

Gespecialiseerde mentoren

Zes dagen per week zijn gespecialiseerde mentoren (online) beschikbaar, die hulp bieden bij de uitwerking van opdrachten en vragen beantwoorden, ze geven individuele begeleiding. Alle mentoren zijn professioneel fotograaf, filmer en/of beeldend kunstenaar, hetgeen je terugziet in hun aanpak.

Ook geven mentoren begeleiding aan studenten op locatie die in de studio of digitale werkplaats willen werken, audiovisuele presentaties maken of zich met beeldmanipulatie en -bewerking bezighouden. Van maandag t/m vrijdag van 09:30 tot 22:00 uur en op zaterdag van 09:30 tot 17:00 uur kun je bij de mentoren terecht. 

Dankzij deze intensieve begeleiding van zowel docenten en mentoren vind je steun bij je studie en zul je je talent ten volle ontplooien.

 

Mentoren voor studievoortgang

Naast extra begeleiding en lessen kunnen de mentoren ook een grote rol spelen bij de studievoortgang. Mocht je bijvoorbeeld onverhoopt een of meer lessen missen dan kun je in overleg de stof inhalen met behulp van de mentoren.