©Julien Sunyé

Julien Sunyé

Opleiding: Fotoacademie, Opleiding tot Fotograaf

www.juliensunye.com

 

'Fleurie Kloostra geeft zeer constructieve feedback wat leidt tot diepgaande discussies over het werk zelf. Zij geeft daarnaast onder andere advies over de beeldselectie en het verwoorden van het project en je artist statement. Ze heeft ontzettend veel en brede kennis van de kunst - en fotografie wereld en is daardoor in staat om je echt met de juiste mensen in contact te brengen.' 

 

Project: BLACK HOLES

Ieder jaar vieren we de vrede, maar de waarheid is dat we nog steeds in oorlog zijn. De bommen vallen elders, en dichter bij huis heeft ze andere vormen aangenomen. Met zijn serie Black Holes duikt Sunyé in een gewelddadige geschiedenis waar we onbewust nog altijd in vast zitten. Het leidt tot beelden waarin de grens tussen sprookje en nachtmerrie vervaagt.

Nu is het honderd jaar geleden dat de Eerste Wereldoorlog eindigde. Tegelijkertijd spoelen er duizenden mensen aan in Europa en wordt er teruggegrepen op populistische reflexen. Er aan meedoen is makkelijk, er verontwaardigd over zijn nog gemakkelijker. In de buurt van geweld zoeken we nu eenmaal naar manieren om te overleven. Dit raakt ons allemaal. De vraag voor een ieder is hoe overleef ik en ten koste van wie?

Om de relatie tussen het geweld van vroeger en de mens van nu in beeld te brengen reisde Sunyé af naar onheilspellende plekken in Europa waar het gewelddadige verleden aan het oog wordt onttrokken door het oprukken van de natuur en het verstrijken van de tijd. Door de vredige natuur heen is de pijn als onophoudelijke zware trilling nog altijd voelbaar.

De modellen waar Sunyé mee werkte verbeelden in relatie tot hun omgeving de manieren waarop we overleven in levensgevaarlijke situaties. Manieren die ons op deze plekken in leven maar tegelijk ook gevangen houden; we geven op of doen ons sterker voor dan we zijn, we maken ons klein, we kijken letterlijk weg of verdwalen in een fantasiewereld, we bedekken de agressie met warmte en liefde, of verschansen ons achter een kille muur, veilig maar verzekerd van eenzaamheid en kou. Sunyé legt zo de relatie tussen de overleving en het voortbestaan van geweld op verontrustende wijze bloot. 

 

JULIEN SUNYÉ

In zijn zoektocht naar een uitweg uit een zware depressie verdiept Sunyé zich in het onderwerp van trauma. Hij ontdekt dat vroegkinderlijk trauma diep in ons onbewuste ligt verborgen maar wel het heden bepaalt. We hebben hier echter geen grip op hebben en verworden zo tot gevangene van het verleden.

In de zomer van 2016 wordt Sunyé in Verdun, Frankrijk, gegrepen door het idee dat deze verstrikking zich niet alleen individueel voordoet maar ook maatschappelijk. De oorlogen die we herdenken leiden ons af van het feit dat aan het geweld eigenlijk geen einde is gekomen. Wat betekent vrede en vrijheid als er buiten geen bommen vallen maar we van binnen gevangenen zijn? Hier ontstaat het idee voor een fotografische allegorie op deze thema’s.

Op de locaties die hij tussen 2016 en 2018 voor Black Holes bezoekt voelt Sunyé zich tussen de ruïnes en de stilte meer thuis dan op enige andere plek. Het zachte gezoem van de motor gedurende de tienduizenden kilometers die hij aflegde kalmeert hem. Iedere fotoshoot die in het vooruitzicht ligt houdt hem gedurende die jaren op de been.

Twee jaar en 21 fotoshoots later vormt dit boek een eerbetoon aan de mensen die zijn gesneuveld in het collectieve geweld als ook aan hen die vandaag de dag nog altijd gevangen worden gehouden en de ongrijpbare kwellingen uit hun eigen verleden nog altijd trotseren.