© Bernadet de Prins

Fotograaf: Bernadet de Prins
Achtergrond: Fotoacademie
Website: http://www.bernadetdeprins.nl/

 

Zou je een omschrijving willen geven van het project waarmee je deelneemt aan het Expert Programma?

'Albanië bereidt zich als kandidaat-lidstaat voor op een EU-lidmaatschap. Maar in het nog altijd armste land van Europa voldoet het justitiële systeem nog lang niet aan de Europese eisen. Speciaal schrijnend is de situatie van gedetineerde Albanese vrouwen. Vaak zijn zij niet alleen dader, maar ook slachtoffer. Na jaren van armoede, huiselijk geweld, (gedwongen) prostitutie en incest belanden zij in detentie. Meestal zijn ze tot geweld overgegaan om uit hun uitzichtloze situatie te ontsnappen: zelfverdediging met moord tot gevolg (in 2011 zat 40% van de vrouwelijke veroordeelden voor moord op hun ex-man). Een voorgeschiedenis waar in het strafsysteem op geen enkele manier rekening mee wordt gehouden. Na vrijlating is voor hen geen enkele opvang of regeling. Omdat ze worden gezien als schandvlekken volgt doorgaans verstoting door hun familie, waarna totale uitsluiting van de maatschappij een feit is. Met het project Still Flowers? willen wij in woord en beeld de levensverhalen van deze gedetineerde vrouwen verslaan. Aan de hand van interviews en fotografie willen wij hun situatie zichtbaar maken. Wie zijn zij? Wat heeft hen tot hun daden gebracht? Hoe houden zij in de gevangenis hun hoofd boven water? En wat staat hen na ontslag te wachten? Lukt het hen nog ‘tot bloei’ te komen, hun eigen kracht te vinden? Of zijn zij voorgoed in de knop gebroken? Via de levensverhalen van de vrouwen willen we ook de bredere context zichtbaar maken van de positie van vrouwen in Albanië, het omvangrijke probleem van huiselijk geweld en de problemen binnen het rechtssysteem als het gaat om de veroordeling en behandeling van vrouwen.'

 

Wat was jouw motivatie om deel te nemen?

'Mijn motivatie om deel te nemen was voornamelijk dat ik in het verleden vaak een afgerond fotoproject niet onder de aandacht kon brengen of gepubliceerd kon krijgen. Ook kreeg ik het vaak niet voor elkaar om een documentair project gefinancierd te krijgen. Met dit nieuwe Albanië project zie ik dit traject als een kans om verder te komen.'

 

Je hebt nu 3 bijeenkomsten gevolgd. Kan je aangeven waar je tot nu toe het meest aan hebt gehad en welke stappen heb je gezet sinds de start van het programma?

'Het stimuleert mij om een afspraak te hebben dat je bijvoorbeeld moet pitchen of om iets te presenteren. Het overzicht van Evelien geeft me een leidraad aan de hand waarvan ik nu werk. Als ik het even niet meer weet, haal ik dat overzicht erbij en ga ik invullen wat nog nodig is. Doordat ik nu actief met dit project aan de slag ben, kan ik vragen opstapelen en ze straks aan Evelien en de groep voorleggen. Voelt goed.'

 

Welke onderdelen mis je nog en of hoop je terug te zien in de volgende bijeenkomsten?

'Door de verdere invulling over financiering hoop ik meer houvast te krijgen. Het zou mooi zijn als ik meer zicht krijg op hoe het nu precies werkt bij bijv Paris Photo en netwerken. Het blijft voor mij nog wat abstract hoe het nu precies werkt. Daarbij vind ik het lastig om in de krantenbizz voet aan de grond te krijgen. Een kop koffie drinken is daar niet aan de orde. Nergens is tijd voor. Zelfs niet om je mail of telefoon te beantwoorden.'

 

Hoe belangrijk is een groepsproces voor jou en vind je dat terug bij dit programma?

'Bijzonder goed dat we met een groep gelijkgestemden zijn, met ieder zijn eigen verhaal en eigen bagage. Ik vind dat ik daar veel van opsteek. Ook fijn om met een ander mee te denken en te zoeken naar invalshoeken of oplossingen.'