Zodra je gaat starten met ‘Conceptueel Beeld: opleiding voor fotografie en video’ kijken we in eerste instantie naar de fotografische en filmische kwaliteit van het gemaakte werk. Tijdens de opleiding word je twee keer per jaar (tussentijdse en eindbeoordeling) op deze aspecten beoordeeld. Daarnaast word je ook aanvullend getoetst aan de hand van kerncompetenties en ondersteunende competenties per segment, volgens het didactische model van Schrofer (2018).

Hieronder verstaan wij aspecten zoals:

 

Beeld/vormgeving

De beeldende kwaliteit van een werk ligt besloten in de wijze waarop alle beeldelementen, contrasten, kleuren en kleurstellingen samenwerken en in hoeverre deze vervolgens weer non-verbaal gelezen en emotioneel begrepen worden door het publiek.

 

Technische uitwerking

In welke mate wordt de kwaliteit van het werk ondersteund door de technische uitwerking? Hierbij gaat het bijvoorbeeld om lichtgebruik, camerakeuze, objectiefkeuze, gebruik van scherpte, kadrering, compositie en beeldbewerking.

 

Communicatief vermogen in beeld

In welke mate is in de foto of het bewegende beeld de voorgestelde inhoud of het concept voor het publiek herkenbaar vertaald?

Tijdens de opleiding word je twee keer per jaar op deze aspecten beoordeeld. Daarnaast word je ook aanvullend getoetst aan de hand van competenties zoals:

 

Communicatief vermogen

Je bent in staat om zowel mondeling als schriftelijk een concrete toelichting op jouw eigen werk te geven. Je demonstreert dit bijvoorbeeld door een open houding bij werkbesprekingen of het geven van een heldere presentatie bij een beoordeling.

 

Ambachtelijk vermogen

Je bent in staat om zowel het aangeboden als het bekende scala aan instrumentele vaardigheden en ambachtelijke kennis efficiënt en effectief toe passen. Je toont dit onder andere aan door met jouw beelden een inhoudelijke relatie te leggen tussen technische en ambachtelijke keuzes en de opdrachtvertaling.

 

Reflectief vermogen en vermogen tot ontwikkeling

Je kunt reflecteren op jouw eigen werk(wijze) en dat van anderen met als doel tot betere prestaties te komen. Je toont dit onder andere aan door actief deel te nemen aan werkbesprekingen waarbij je jouw eigen werk(wijze) beschouwt in het kader van een opdrachtvertaling; het formuleren van ontwikkeldoelen; een onderzoekende studiehouding etc.

 

Organiserend vermogen

Je bent in staat om een eigen werkproces te ontwikkelen en daarbij dit proces te documenteren en te archiveren. Je toont dit aan door bijvoorbeeld voorbereid in de les jouw werk(wijze) te tonen en toe te lichten, prioriteiten te stellen en afspraken na te komen.

 

Omgevingsgerichtheid

Je hebt een brede interesse in culturele, maatschappelijke en/of sociologische stromingen en ontwikkelingen waardoor je je bewust bent dat uiteenlopende visies in het maken van beeld bestaan. Je toont deze interesse aan door bijvoorbeeld het maken van onderzoeksverslagen; het tonen van foto’s, video's, schetsen, moodboards en teksten als inspiratiebron in opdrachtvertalingen.