Logo Fotoacademie
ENGLogin studenten
Direct inschrijven

© Ruud de Jong

'Harari (hij weer) schrijft in Homo Deus onder andere over de vrije wil en dat die er eigenlijk niet is, waarbij hij zich baseert op diverse onderzoeksresultaten.
Nu is al jaren een van mijn stellingen dat je niet voor een bepaalde vorm van fotografie kiest maar dat deze aan je hangt, dus ook ik stel de vraag wat die vrije wil dan is.
De zoektocht naar ‘je eigen verhaal’ is dan niet de juiste omschrijving, maar eerder de ‘wederzijdse’ instemming dat jij en je foto’s nu eenmaal onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.
Maar wanneer hebben de fotograaf en diens fotografie elkaar dan gevonden? Wanneer is de zoektocht ten einde en hoe gaat het daarna verder?'
 
'Zojuist hebben 17 studenten eindexamen gedaan, elk met hun eigen verhaal, elk met de resultaten van hun eigen zoektocht, en deze keer vroeg ik mij in het bijzonder af of ieder van hen en hun foto’s elkaar nu ook daadwerkelijk, en met instemming, gevonden hebben. Of dat belangrijk is na de boodschap dat je geslaagd bent lijkt overbodig, maar je hebt nog een fotografisch leven voor de boeg na de Fotoacademie, dus je moet er wel wat mee.' 
 
'Het onder woorden brengen van die instemming is niet altijd makkelijk en zo nu en dan steekt een Japans begrip de kop op (alsof iedereen het dan wel begrijpt, want ook dat Japanse woord moet je uitleggen). Bovendien moet je oppassen dat het niet overkomt alsof je eigenlijk niets te zeggen hebt en dit met een mooi woord verhult.'
 
'En ik moet dan ook mijzelf die spiegel voorhouden, want wat doe ik dan en waarin hebben mijn fotografie en ik elkaar gevonden. En helaas, het Nederlands biedt ook mij dan niet veel soelaas. Het alom tegenwoordige Engels is eveneens niet toereikend en Duits is gelijk zo filosofisch.
Ineens schoot door mij heen dat ik, ooit in een inmiddels ver verleden, als eerste taal buiten Nederlands, en op geheel vrijwillige basis, twee jaar Franse les heb gehad, op de lagere school zoals die toen nog heette. Ongeveer tegelijkertijd wist ik welke woorden ik zocht, wat ik deed en wat ik de laatste jaren wil verbeelden in mijn eigen werk.
“À la recherche du temps perdu”, maar dan zonder de pijn van het verlies.'