Logo Fotoacademie
ENGLogin studenten
Direct inschrijven

'In de afgelopen periode ben ik op diverse manieren betrokken geweest bij het bepalen van een onderscheid: als voorzitter, beoordelaar, organisator en toeschouwer.'

'Voorzitten is makkelijk. Je geeft het heft uit handen en hoeft alleen maar te tellen wie de meeste stemmen hebben en wie het allermeest. Of ik het dan met de keuze eens ben is niet van belang, als de jury het maar eens is.'

'Zelf beoordelen is een lastige, helemaal als de kwaliteit van het werk op zich goed is. Als er inhoudelijke en thematische criteria bij die beoordeling betrokken moeten worden, krijg je soms te maken met een dunne scheidslijn. Waar sta je achter en waar niet.'

'Als organisator komt er een extra verantwoordelijkheid bij, want ook al geef je de beslissing uit handen, jij bent degene die daar als persoon op wordt aangesproken en dan moet je je kunnen weren tegen mogelijke kritiek op de uiteindelijke keuze.'

'De toeschouwer heeft het makkelijk. Die kan het eens of oneens zijn met de keuze van de beoordelaars, maar diens mening doet er uiteindelijk niet toe, hooguit op lange termijn.'

'De winnende foto bij de World Press Photo 2019 zal nauwelijks weerstand oproepen, temeer daar hij een sterke symboolfunctie heeft in het debat over migratie, of dat nu in Europa of de USA is. Ook de andere genomineerde beelden kun je een meer dan lokale actualiteit overschrijdende betekenis toekennen. Gebruik van gifgas, macht over je eigen lichaam, door oorlog verweesde kinderen, natuurbescherming en persvrijheid. En met name die laatste, verbeeld door de foto van Chris McGrath, heeft een zo ‘mooie’ dubbele laag dat ik deze meer had gegund. De moord op een journalist en de grote belangstelling daarvoor in de media, met alle mogelijke apparatuur in de aanslag, die door slechts een man onder controle wordt gehouden. Net als in het echt, want het nieuws is weggezakt, de prins heeft gewonnen.'

'Dus waarom niet een wedstrijd met zes winnaars, het is maar een idee.'

Nu zit mijn eigen rol als de beoordeelde er nog aan te komen, maar of ik dan zo begripvol ben…'